Nyhetsbrev – Desember 2016

 

Kildesortering

Vi har dessverre merket at flere kaster gjenstander i restavfallet som ikke skal være der.

Minner på at kassene ved vaskeri / port kun er til papir og papp og at restavfall kastes i søppelrommet ved er ved fyrrom. Minner samtidig på kravet til kildesortering, se lenket kildesorteringsguide og her kan du ta grunnkurs i kildesortering.

 

 

Budsjett og husleie for 2017

Styret har vedtatt at husleien holdes uendret i 2018 og at ekstraposter(underskudd) dekkes av oppsparte midler.

 

Ny forretningsfører?

Styret henter inn rundt 8-10 tilbud (hvorav 5 mottatt) på forretningsførsel av borettslaget for å sjekke om vi har konkurransedyktige betingelser. Tilbudene skal nå normaliseres og deretter nominerer vi de aktørene som er med til neste runde hvor vi skal blant annet sammenligne enhetsrater og priser på tilleggstjenester.
Skade på vegg og i leilighet – defekt takrenne

Det har blitt en skade innvendig i en leilighet i 47B, 5 etasje grunnet defekt/feilkonstruert takrenne og mangelfullt vedlikehold at denne. Det har resultert i overvann og vann på fasade og over tid gjort at dette har trengt inn i yttervegg. Arbeidet vil kreve stilas samt en del innvendig arbeid, taksten ligger i overkant av 100.000 kr. I tillegg er det mulig at vi trenger noe murarbeid samt rørlegger. Vi kommer med mer informasjon om når arbeidet starter.

 

Prosjekt Energisparing

Styret jobber nå videre med prosjekt energisparing. Vi har hentet inn forbruksstatistikk på fjernvarmen samt utfordret Hafslund til å sjekke sin del av anlegget. De har skiftet regulator samt termostat for å sikre jevnere og bedre temperatur. Et selskap innen bergvarme kommer på befaring før jul for å se på alternative energikilder.

 

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. Vi jobber nå med å få bearbeidet rapporten slik at vi forstår hvor regler og krav er forankret. Neste steg blir en kost-nytte analyse, risikogjennomgang og en handlingsplan for aksjoner og eventuelle fremtidige investeringer.

 

Ny forskrift gjør at leiligheter skal ha 1 røykvarsler per 60kvm (de fleste av oss må nå ha minimum 2 røykvarslere. Husk å skift batteri hvert år. Styret anbefaler seriekoblede røykvarslere.

 

 

Håndløpere i trappeoppgangene

Arbeidet med å montere håndløperne er ferdigstilt. Midlene til dette prosjektet er fra Velferdsetaten som støtte til tilgjengelighetstiltak. Har du forslag til tilgjengelighetstiltak for 2017 så ta kontakt med styret.

 

Søppeltømming og papptømming 

Som dere sikkert vet så er det utfordringer med ny aktør innen søppel og papptømming. Vaktmester og styret overvåker situasjonen og vi har nå reklamert på manglende tømminger i November og Desember. Si gjerne ifra hvis det blir fullt.

 

Defekte lamper

Vi har enkelte defekte lamper som vi skal skifte , eksempelvis i oppgang 49D , vi har hatt lang ventetid på elektriker og vi beklager dette. Ser du feil eller mangler meld dette til styret.

 

Internett/TV

Vi har initiert diskusjoner med Viken Fiber angående reforhandling av nåværende kotrakt på internett og TV. For å styrke våre argumenter ber vi beboere svare på lenket spørreundersøkelse så fort som mulig (anonymisert). Lenket her.

 

Facebookgruppe

Minner også om bygårdsgruppen på Facebook som er ment for aksjonærer og beboere. Bli medlem her https://www.facebook.com/groups/510501619122642/

 

Styret ønsker samtlige aksjonærer en riktig god jul og et godt nytt år.

Nyhetsbrev – November 2016

Dugnad

Dugnaden ble gjennomført med få deltakere men en effektiv gjeng sikret at vi fikk deponert farlig avfall, el avfall samt ryddet i alle kriker og kroker både innvendig og utvendig i fellesarealene. Takk for innsatsen.

 

Budsjett og husleie for 2017

Styret har vedtatt at husleien holdes uendret i 2018 og at ekstrapostene/underskudd dekkes av oppsparte midler.

 

Ny forretningsfører?

Styret henter inn rundt 8-10 tilbud på forretningsførsel av borettslaget for å sjekke om vi har konkurransedyktige betingelser. Vi tror det er mulig å få samme kvalitet til en lavere pris. Kommer tilbake med mer info i desember.
 

Prosjekt Energisparing

Styret jobber nå videre med prosjekt energisparing. Selskapet Boligenergi var her på befaring og kommer med et tilbud for en totalvurdering av energisparingstiltak. En slik undersøkelse støttes med opptil 50% fra Enova. Målet på nyåret er å hente inn tilsvarende tilbud fra andre aktører samt at vi har som målsetning å komme med konkrete forslag til generalforsamlingen.

 

Søppelrom

Søppelrommet har nå fått nytt LED lys som skal stå på hele tiden. Vi ber folk kaste søppel i samtlige dunker og ikke kun den ved inngangsdøren. Taket i søppelrommet er nymalt, snart skal veggene få samme behandling.

 

Utelys

Det har blitt montert 4 lamper ved plattingen i bakgården pga. sikkerhet, dette skal hovedsakelig lyse rundt trappene.

 

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. Neste steg blir en kost-nytte analyse, risikogjennomgang og en handlingsplan for aksjoner og eventuelle fremtidige investeringer.

 

Strakstiltak som gjennomføres så fort som mulig er fjerning av søppeldunk for reklame i oppgangene. Til de av dere som ikke ønsker reklame kan man få klistremerker på posten. Beboere bes også ikke la post bli liggende på dørmatta. Flere steder ser vi reklameblader ligge mange dager, mens dagsaviser tas inn. Vaktmester skal også hente inn en aktør som sjekker slokkeutstyr i fellesarealet. Branntetting av gjennomføringer i kjeller samt bytte av ståldører i kjeller håper vi kan bli ferdigstilt i første kvartal 2017. Se for øvrig rapporten fra brannvesenet fra januar 2016.

 

Møll

Møllproblemet i kjelleren kan best løses ved at alle aksjonærene pakker inn klær, tekstiler, pels og silke i tette beholdere samt vasker over flater og bytter ut pappesker med insektsikre esker. Det har roet seg nå men suksessfaktoren på lang sikt avhenger av de tiltakene som beskrevet. Fasiten får vi først til våren, ser at enkelte bruker insektsspray etc. dette gir kun kortvarig effekt.

 

 

Sykler – minirusken

Minirusken var vellykket og vi har tatt å fjernet over 40 sykler. Ett par beboere har fått hentet tilbake sin sykkel men fortsatt nærmere 40 uten eier. Ta kontakt med vaktmester hvis dere savner sykkelen. Syklene lagres ett halvt år for deretter å bli donert til gjenbruk via en vernet bedrift.

 

 

Beholdere for innsamling av farlig avfall + søppelsortering

Det var en meget vellykket innsamling av farlig avfall rett før dugnaden og vi antar vi kan ha en lignende aksjon ved vårdugnaden. Takk for at dere bryr dere om miljøet og deponerer i henhold til gitte krav. Vi har dessverre merket at flere kaster gjenstander i restavfallet som ikke skal være der. Her kan du ta grunnkurs i kildesortering

 

 

Håndløpere i trappeoppgangene

Arbeidet med å montere håndløperne starter denne uken, disse er ferdig grunnet i hvit farge men blir malt grå etter montering. Det vil bli noe støy i forbindelse med montering, men dette skjer hovedsakelig på dagtid. Husk å ta hensyn til at det er nymalt. Se linket oversikt over arbeidsomfanget per oppgang (noen har montert allerede i samtlige etasjetrinn).

 

Søppeltømming og papptømming 

Som dere sikkert vet så er det utfordringer med ny aktør innen søppel og papptømming. Vaktmester og styret overvåker situasjonen og vi har nå reklamert på manglende tømminger forrige uke. Si gjerne ifra hvis det blir fullt.

 

Annet

Juletre er på vei og kommer opp på torsdag og lys monteres så fort som mulig.

Vennligst luft radiatorene!

Fint hvis alle tar seg tid til å lufte radiatorene sine. Vi hadde som sagt en lekkasje i sommer og anlegget var tømt for vann , dette har blitt fylt opp igjen og derfor kan det være mer luft enn andre år.
 
 
Hvis dere opplever tikking i rør eller andre uregelmessigheter i slutten av neste uke så ta kontakt per epost slik at vi får kartlagt dette.

Vellykket dugnad

Takk for innsatsen på gårsdagens dugnad. Rekordlavt oppmøte men vi fikk utført masse takket være effektive positivt innstilte beboere . Vi fikk blant annet gjort følgende:

-vasket søppelrom

– vasket alle restavfallsbeholdere

– ryddet inn møbler til vinterlagring

– raket løv og luket

– fjernet ugress og visne busker

– vasket lekestativ

– deponert farlig avfall (spraybokser og malingsspann)
Takk for hjelpen til de som stilte
God helg til alle sammen