Rehabiliteringen av hjørne 1 går mot slutten

IMG_9281

Presenningen er nå fjernet på det første hjørnet, og alle kan se hvordan de oppussede balkongene ser ut. I utgangspunktet skal de være mest mulig lik balkongene som var der opprinnelig. Men fordi de byggtekniske kravene er endret, er det føyd til et rekkverk på toppen av muren.

Reklame

Oppdatering – Balkonger i bakgård

Arkitekten sender nå tegninger til forskjellige utbyggere slik at man kan se hva som faktisk er mulig å få bygd.

Minner om at det ikke er vedtatt å bygge noe enda men at vi følger vedtaket som ble vedtatt ved forrige generalforsamling.

«Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at selskapet skal utrede muligheten

for bygging av balkonger inn mot bakgården, kostnader som

påløper vedrørende utredning- og søkeprosessen

bekostes av selskapet. Hvilke leiligheter som kan få

balkong vil avgjøres innen en eventuell rammesøknad sendes til

plan- og bygningsmyndighetene for behandling.

Styret får fullmakt til å engasjere prosjektleder/arkitekt for

utredning samt utarbeidelse av en rammesøknad. Etter at

plan- og bygningsmyndighetene har behandlet søknaden og en

eventuelt godkjenning foreligger, legges saken frem for en ny

generalforsamling.»

Stegene er som følger:

  1. Sjekke hvem som kan få balkong.
  2. Sjekke hvem av de som kan få som faktisk ønsker en balkong
  3. Søke plan og bygg
  4. Deretter må forslaget opp i ny generalforsamling for å vedta om man faktisk skal bygge

 

Styret påpeker at det er knyttet usikkerhet om dette prosjektet blir realisert. Og så det nødvendig å minne om dette da enkelte salgsannonser innehold feil informasjon.

 

Ny Branninnstruks i 2016

Ny branninstruks!!

I tråd med anbefalinger fra brannvesenet har vi nå oppdatert branninstruksen. Alle beboere skal sette seg inn i denne og gjøre seg kjent med nødutganger. Møtepunkt er nå over gaten for din oppgang samt at da utrykningstiden er så kort i Oslo sentrum så anbefaler brannvesenet at man blir i leiligheten hvis trappeoppgangen er fylt med røyk og at man gjør seg til kjenne i vinduer samt varsler over telefon.

Se her for kopi av den nye instruksen

 

 

Oppdatering fasaderehabilitering 14.01.2016

Som dere ser så er det stor aktivitet rundt bygget i disse dager.

Håndløperne til hjørne 1 ble levert i går kveld og monteres nå fortløpende.

 

Viking Entreprenør jobber nå mot følgende sluttdatoer:

Ferdigstillelse stamme 1: 18. januar kl. 09:00

Ferdigstillelse stamme 2 og 3: 22. januar kl. 09:00

Ferdigstillelse stamme 4: 26. januar kl. 13:00

 

Mer info kommer i ordinær infomail ila tidlig neste uke (stikkord er elsjekk ,brannvern, sprekk i fasaden mm.).

 

Takker igjen for tålmodigheten underveis og gode tilbakemeldinger.

Varsel – Arbeid med sprekken :: WTG ::

Se varsel angående sprekken i Waldemar Thranes Gate (WTG) fra Viking Entreprenør under:

«Stilaset blir utvidet / bygd på denne uken samt arbeidet med å reparere skadene starter når stillaset er på plass»

 

Foreløpig befaring og inspeksjon innvendig viser at vi ikke trenger å lage gjennomgående hull i fasaden og at jobben er mer rett frem enn fryktet. Arbeidet innvendig fortsetter denne uken.

Ny hjemmeside i 2016

Velkommen til den nye hjemmesiden. Nå er det lettere å søke etter nyttig informasjon med ny og bedre søkemotor. Den nye wordpress-platformen er lettere å redigere samt gratis å bruke.

Vi har nå også linket en gmail kalender automatisk inn på siden slik at beboerne kan enkelt følge med på hva som skjer.

Si gjerne ifra hvis dere har tips til artikkler som bør være på siden vår.

Brannvern – Hva skal du gjøre selv?

Kontroll av brannslukkere

Hva skal du gjøre selv
Eier eller bruker skal utføre regelmessig (Minst hvert kvartal) visuell kontroll av sine håndslukkere for å sikre at disse til enhver tid er intakte og funksjonsdyktige. Ved den visuelle kontrollen skal man forsikre seg om at håndslukkere:

– er plassert der den skal.
– er lett tilgjengelige, synlige og har bruksanvisningen vendt utover.
– har bruksanvisning som er leselig.
– ikke er synlig skadet.
– som har trykkindikator som angir tilfredsstillende trykk.
– Har forsegling / plombering som ikke er brutt
– med pulver som slukkemiddel blir ristet og snudd opp ned noen ganger for å holde pulveret flytende.
– ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen.

I de fleste hjem står det trykkladde pulverslukkere og disse skal på kontroll etter 5 år og på service etter 10 år. Er du usikker på om slukkeren din er trykkladet, se etter manometeret. Alle trykkladde slukkere har manometer / trykkindikator. Er du usikker på hvor gammel slukkeren din er, skal årstallet for produksjon være preget eller gravert inn på selve beholderen. Kilde: http://www.tryggogsikker.no/html/404.html

Test og vedlikehold av røykvarsler

•Test røykvarsleren 1 gang i måneden ved å trykke på knappen. Du bør teste med røykstikker. Brannvesnet anbefaler IKKE bruk av åpen ild for å teste røykvarslere.
•Batteri burde skiftes en gang i året. Gjør det til en vane å bytte batteriene 1. desember, samtidig med at du åpner julekalenderen. Desember er den måneden i året det er flest branner, så sørg for at røykvarsleren virker!
•Røykvarsleren må støvsuges med jevne mellomrom. Vær forsiktig og bruk “den lille kosten” slik at du ikke ødelegger elektronikken. Det er også mulig å rengjøre optiske røykvarslere ved hjelp av trykkluft
•Begynner røykvarsleren å pipe med gjentatte korte pipelyder, må batteriet byttes ut. Ha alltid et ekstra batteri i kjøleskapet. Skjer det at varsleren “tømmer” et batteri på under et år, kan det være feil på varsleren og den bør byttes ut.
Kilde: http://www.tryggogsikker.no/html/358.html

Søppel og rot

Stadig oppdager vaktmester at søppelrommet og kjellerganger blir fylt opp av gamle møbler, rester fra oppussing osv. Vi ber dere vennligst lagre dette i bod/hjemme og vente til neste container og IKKE plassere dette i søppelrommet eller ute hvor containeren normalt blir plassert.

Er det snakk om søppel og rester etter en større oppussing, som flytting av rom eller nytt kjøkken, holder det ikke å kaste ting i containeren. Da må dere ta med søplet til gjenbruksstasjon.

Vi oppfordrer også alle beboere til å benytte søppeldunkene i søppelrommet, og ikke slenge posene ned på gulvet. Dessverre er det et gjentagende problem at noen dumper søppelposer ned på gulvet når den nærmeste søppeldunken er full, i stedet for å gå en meter inn i rommet og benytte en annen søppeldunk. Alle bør ta ansvar for at ikke søppel flyter på gulvet, noe som kan føre til f.eks rotteplager.