Søppel og rot

Stadig oppdager vaktmester at søppelrommet og kjellerganger blir fylt opp av gamle møbler, rester fra oppussing osv. Vi ber dere vennligst lagre dette i bod/hjemme og vente til neste container og IKKE plassere dette i søppelrommet eller ute hvor containeren normalt blir plassert.

Er det snakk om søppel og rester etter en større oppussing, som flytting av rom eller nytt kjøkken, holder det ikke å kaste ting i containeren. Da må dere ta med søplet til gjenbruksstasjon.

Vi oppfordrer også alle beboere til å benytte søppeldunkene i søppelrommet, og ikke slenge posene ned på gulvet. Dessverre er det et gjentagende problem at noen dumper søppelposer ned på gulvet når den nærmeste søppeldunken er full, i stedet for å gå en meter inn i rommet og benytte en annen søppeldunk. Alle bør ta ansvar for at ikke søppel flyter på gulvet, noe som kan føre til f.eks rotteplager.