Oppdatering fra arkitekten – balkonger bakgård

Da har vi fått oversendt 3 alternativer til utførelse og avtaler nå avklaringsmøte for videre arbeid. Tegninger med mer blir tilgjengelig etter avklaringsmøte.

Reklamer