Ytterligere forsinkelser – fasaderehabiliteringen

Melding fra Viking Entreprenør:
«Leverandøren av rekkverkene har ikke holdt de leveransetidspunktene han hadde lovet.
Derfor har det blitt  nye forsinkelser i ferdigstillelsen av balkongene.
situasjonskart
Ferdigstillelse oppgittt på siste byggemøte, tirsdag forrrige uke er:
Hjørne 2 Mandag 8. februar
Hjørne 3 Mandag 15. februar
Hjørne 4 Mandag 22. februar»
Reklamer