Søppelrommet pusses opp

Arbeiderene fra Viking har nå startet jobben med å få skikk på søppelrommet og teknisk rom. De jobber både fra innsiden og fra utsiden. Det betyr at plattingen over søppelrommet  og teknisk rom ikke kommer til å være mulig å bruke en stund fremover. Men planen er at alt skal være pent og ordentlig innen 17. mai.

Dette betyr også at søppeldunkene i perioder må stå på utsiden av bygget. Foreløpig står de ved kjellertrappen til oppgang 56c. De blir satt inn under tak igjen mens arbeiderne har påskefri.

Veldig viktig å passe på at søppel ikke havner utenfor dunkene! Vi vil helst ikke ha rotter og mus løpende rundt i bakgården!

Reklame

Opsjonen er bestilt

Rehabiliteringen er ferdig og Viking Entreprenør holder på å rette opp enkelte småting. Overtakelsesprotokoll er signert og forslag til sluttfaktura er mottatt. Fasadevask og tilbakestilling av gjerder og grøntareal vil skje før 17.mai eller så fort som mulig ift. tele og vær. Vi har blitt enige om en forsinkelseskompensasjon og har nå bestilt opsjonsarbeidet slik at vi får fikset taket på søppelrommet/teknisk rom samt ny platting ila våren.

BB på facebook

Gruppen er nå etablert. Søk opp «Bjerregaardsgates Boligselskap» og legg den til. Her kan beboere samkjøre bytting av vinduer eller andre tjenester samt at styret kan minne om avtalepunkter mm. Bruk sunn fornuft og kardemommelov så blir dette en god kommunikasjonsplattform for alle sammen.

Prosjekt Energisparing – siste nytt

Vi har ila mars hentet inn tilbud fra en aktør for å se på muligheten å bedre fyringssituasjonen, både forbruk og inneklima. Ved første øyekast ser dette lovende ut og kan betale seg inn allerede innen 8 år ved å oppgradere anlegget og installere for eksempel temperaturstyring i hver leiligheten. Vi vil jobbe med dette utover høsten slik at vi kan sjekke flere alternativer både for fyring og ventilasjon.

Balkonger og bruk (fasaderehabiliteringen)

Som meldt i e-post 23. februar er balkongene på utsiden av fasaden nå ferdig rehabilitert og kan tas i bruk.
Vi ber dere likevel om ikke å foreta noen inngrep av noe slag på disse balkongene før vi mottar en såkalt FDV-rapport (Forvaltning- Drift og Vedlikehold) fra entreprenøren, Viking entreprenør (for eksempel men ikke begrenset til blomsterkasser, skillevegger, terrassebord, solskjerming el.)
FDV-rapporten vil beskrive hvordan vi skal bruke og ta vare på balkongene med tanke på at teknisk stand og ytre flater blir bevart og ikke påført unødige skader. Dette også for at garantien fra leverandør skal opprettholdes. Alt til beste både for den enkelte bruker og boligselskapet.
Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart FDV-raporten foreligger.