Balkonger og bruk (fasaderehabiliteringen)

Som meldt i e-post 23. februar er balkongene på utsiden av fasaden nå ferdig rehabilitert og kan tas i bruk.
Vi ber dere likevel om ikke å foreta noen inngrep av noe slag på disse balkongene før vi mottar en såkalt FDV-rapport (Forvaltning- Drift og Vedlikehold) fra entreprenøren, Viking entreprenør (for eksempel men ikke begrenset til blomsterkasser, skillevegger, terrassebord, solskjerming el.)
FDV-rapporten vil beskrive hvordan vi skal bruke og ta vare på balkongene med tanke på at teknisk stand og ytre flater blir bevart og ikke påført unødige skader. Dette også for at garantien fra leverandør skal opprettholdes. Alt til beste både for den enkelte bruker og boligselskapet.
Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart FDV-raporten foreligger.