Prosjekt Energisparing – siste nytt

Vi har ila mars hentet inn tilbud fra en aktør for å se på muligheten å bedre fyringssituasjonen, både forbruk og inneklima. Ved første øyekast ser dette lovende ut og kan betale seg inn allerede innen 8 år ved å oppgradere anlegget og installere for eksempel temperaturstyring i hver leiligheten. Vi vil jobbe med dette utover høsten slik at vi kan sjekke flere alternativer både for fyring og ventilasjon.