Utredelse balkonger – siste nytt

Styret hadde møte med arkitekten i går og fikk gått igjennom status på arbeidet. Det er mange variabler å ta hensyn til i en slik utredning og vi har nå bedt om et oppdatert tegningsgrunnlag med fargekoder slik at man enkelt kan se hvem som kan få balkong eller ikke. Mer info kommer i starten av april.