Søppelrommet pusses opp

Arbeiderene fra Viking har nå startet jobben med å få skikk på søppelrommet og teknisk rom. De jobber både fra innsiden og fra utsiden. Det betyr at plattingen over søppelrommet  og teknisk rom ikke kommer til å være mulig å bruke en stund fremover. Men planen er at alt skal være pent og ordentlig innen 17. mai.

Dette betyr også at søppeldunkene i perioder må stå på utsiden av bygget. Foreløpig står de ved kjellertrappen til oppgang 56c. De blir satt inn under tak igjen mens arbeiderne har påskefri.

Veldig viktig å passe på at søppel ikke havner utenfor dunkene! Vi vil helst ikke ha rotter og mus løpende rundt i bakgården!