Varsel – Arbeid knyttet til lekkasjen i varmeanlegget

Varsel – Arbeid knyttet til lekkasjen i varmeanlegget mandag morning
Ref. infomailen sist uke.
Forberedende arbeid og graving starter førstkommende mandag.
Beboere bes respektere de gitte barrierer.
Kommer tilbake med oppdatering på fremdrift.