Fremdriftsrapport – arbeid i bakgård

Lekkasjen i sentralfyranlegget

Det er nå kjerneboret mot søppelrom og bod i kjeller mot Waldemars Thranes gate. Det graves i boden (se bilde). Rørene er ankommet. Rørlegger startet arbeidet med tilkobling av nye rør til eksisterende anlegg vil i hovedsak skje i starten av uken. Vi regner med at vi kan trykkprøve og teste på tirsdag med tanke på å få anlegget i drift igjen så snart som mulig. Vi krysser fingrene for at alt dette skal gå så smertefritt som mulig. Når anlegget er ferdig testet vil de nye rørene bli isolert for å unngå varmetap. Deretter kan vi fylle grøften med ny masse, singel og sand. Da kan vi asfaltere med det samme. Vi har satt en målsetning om at vi er fiks ferdige ila uken.

Se for øvrig Svein Jarles panoramabilde av utgravingen:

 

Opsjon 

Reisverk for blomsterkasser blir nå satt opp. Vi har satt en ny frist mot entreprenøren ift. ferdigstillelse av grøntareal. Vi må hente inn ny aktør hvis ikke fristen blir etterfulgt. Oppdatert fremdriftsplan blir presentert på byggemøte førstkommende onsdag.

 

Porten 

Porten er fortsatt defekt da vi avventer montering av nye detektorer. Normalt har leverandøren fikset porten ila en til to virkedager og de er nå avhengig av en bestillingsvare. Det er beklagelig at det har tatt litt tid og beboere bes fortsette å ta ekstra sikringstiltak på sykler og holde dører lukket.

Reklamer