Fremdriftsoppdaterin​g – lekkasje + opsjonsarbeid i bakgård

Fremdriftsoppdatering lekkasje

 

Vi har nå, med svært god sikkerhet, funnet lekkasjestedet på varmeledning fra fyrrommet. Det viser seg å ligge under lekeplassen ca 1/2 meter fra veggen til søppelrommet. Stedet er funnet ved å høre lyd fra lekkasjepunktet på røret. Og ved hjelp av en korrelator kan man regne seg fram til avstander fra lyttepunktene. Firmaet Vanntapsanalyse gjorde denne jobben for oss i går formiddag. Vi hadde også på plass en spesialist på varmeanlegget for å verifisere at målinger på dette anlegget er riktige.

Vanntapet er som følger:

Totalt 11840 liter de siste 35 døgn. Dette har fordelt seg med et stort forbruk fra 7. april (ca 600 liter per døgn i noen dager) til en gjennomsnitt på ca 250 liter per døgn resten av april. De siste 6 dagene har forbruket øket igjen til 720 liter det siste døgnet. Det betyr at lekkasjen forverrer seg. Og den nye modulen for påfylling av tapt vann samt uttak av luft i vannet som sirkulerer opererer i det øvre sjiktet av det som er tilrådelig for dette utstyret. Vi finner/hører ingen lekkasje i returledningen mellom fyrrommet og Bjerregaardsgate 56D. Ved selvsyn har vi også sjekket røret mellom fyrrom/vaktmesterrom og vaskeri/toalett. Dette er relativt nytt og tett. Dette betyr at det haster med å få reparert skaden og fornyet røret der vi nå graver.

Roy Bergersen som er vår kontakt for alle arbeider setter i gang arbeider:

1. Videre graving innover lekeplassen – helt inn til veggen av søppelrommet.

2. Dersom det er mulig tetter vi lekkasjen på eksisterende rør med en muffe.

3. Uavhengig av punkt 2 setter vi i gang prosjektering og arbeider med å legge et nytt rør ved siden av kulverten som det gamle røret ligger i.    Det gamle røret ser ut til å være i så dårlig forfatning at det ikke er tilrådelig å grave over det og risikere at vi får lekkasje i en kommende kald vinter.

4. Når tiden er inne kobles det nye røret inn på det gamle røret i søppelrommet på den ene siden og i en bod i oppgang Waldemar Thranesgate 47D på den andre siden. Vi prøver å holde varmeanlegget i gang så lenge som mulig. Men det kan hende at lekkasjen øker så mye at vi må stenge hele anlegget når vi nærmer oss lekkasjepunktet i graveprosessen. Det er så mange usikkerhetsmomenter i dette arbeidet at det er umulig å få noe pris på arbeidene foruten time og mengdeavregning.

Fremdriftsoppdatering opsjonsarbeid i bakgård

Styret har vært i samtaler med Viking Entreprenør i går for å jage fremdrift i opsjonsarbeidet.

Planen / mål er som følger utvendig:

– ferdigstillelse av dekket på ny platting ila uka – montering av rekkverk og blomsterkasser neste uke og uken etter

– gartner kommer neste uke på befaring og målet er at gresset blir lagt neste eller uken etter.

– den blå liften skal bort men Viking får ikke tak i underleverandør og har purret to ganger

Innvendig arbeid:

– rigg og drift er godt i gang

– forberedende arbeid til elektrokjemisk arbeid har startet

– mer komplekst pga. mange komponenter i tak, venter på estimat fra underleverandør.

– arbeidet innvendig kan ta litt tid grunnet kapasitetsutfordringer hos betongspesialisten, bedt Viking om å få prioritet på dette.

Minner om at hekk er vårt ansvar men vi har forsøkt å få Viking å ta dette som en gest. Gjerdet utvendig kan skjøtes men hadde fått hard medfart fra før prosjektets start samt at søppelbil el. har kjørt over dette. Bedt viking gi oss tilbud på montering av nytt gjerde og hekk utvendig i både Bjerregaardsgate og WTG men det må styret ta stilling til om vi ønsker.

Opsjon i opsjonen

Videre er blomsterkassene på den «gamle» nye plattingen i ulovlig høyde. Denne må rives en ca. 20cm. Denne jobben har vi ikke priser på pt. Gjerde er også pil rotten der og holdt på å dette ned i vinter og dette må byttes dette trenger vi også en pris på (midlertidig sikret).

Reklamer

Statusrapporten for utredning av balkonger

Statusrapporten for utredning av balkonger er linket her.
Samtlige beboere for også denne per post.
Minner om at dette er en utredning og at det er risiko knyttet til om dette prosjektet blir realisert og antallet beskrevet er et teoretisk antall. Styret ser det nødvendig å informere om dette på grunn av feilinformasjon i diverse salgsannonser.
Se for øvrig innkalling og årsberetning for referanse til forslag til vedtak på ordinær GF.
Oppdatert kostnadsestimat mm. blir presentert på generalforsamlingen.

Fremdriftsoppdatering – Lekkasje på varmeanlegget

Fremdriftsoppdatering – Lekkasje på varmeanlegget i Bjerregaardsgates Boligselskap

 

Vi har nå gravd opp og fått inspisert rørene mellom fyrhus og bygget på Waldemar Thranes Gate siden.

Dessverre ser det ikke ut som lekkasjen kommer derifra da det kun var indikasjon på damp.

Samtidig ser vi at rørene ser skrøpelige ut så entreprenøren gir oss nå tilbud på å få fornyet disse da han anbefaler dette.

 

Vi må fortsette å feilsøke da målinger viser at det fortsatt er formentlig lekkasje på rundt 200 liter per døgn. Vi har ikke indikasjoner at dette er innvendig i bygget så mulig vi må grave ytterligere 2 steder.

 

Styret holder dere oppdatert i saken og ønsker selvsagt at dette blir ferdig så fort som mulig.

 

Ha en riktig god helg,