Barn må passes på i bakgården

platting BBDen nye plattingen er nesten ferdig nå, og den gamle har fått noen justeringer. Det kommer etter hvert høye gjerder langs kantene. Frem til de er på plass, skulle disse områdene vært bedre sikret, og entreprenøren har fått beskjed om å ordne dette snarest. I mellomtiden er det viktig å passe på så barn ikke klatrer opp på kantene/blomsterkassene, for det er veldig høyt ned noen steder.

Store deler av bakgården bærer fortsatt preg av å være en byggeplass, med de farer det innebærer, så barn bør ikke leke der uten at voksne følger med.

Vi satser på at arbeidet snart er over, og at vi for fullt kan ta i bruk den «nye» og enda finere bakgården vår.