Nyhetsbrev fra styret – Juni/Juli 2016

Nytt styret er satt

Da er det nye styret satt for styreåret 2016 – 2017. Vil takke Ola og Åse for innsatsen de siste årene og ønsker Mikkel og Julie (vara) velkommen. Kontaktinfo og ansvarsfordeling finner dere via denne linken: Kontaktinfo Se for øvrig grovplan for fokuspunkter de kommende månedene, grovplan.

 

Søppelposer i oppgangen

Det er ikke tillatt å oppbevare søppelposer / bleieposer i oppgangen. Dette skaper vondt lukt og sjenanser for naboer.

Grøntareal Da har vi fått tilbakestilt grøntarealene og ser at ting begynner å bli penere rundt bygget. Styret har bestilt anleggsgartner til å plante opp i blomsterkassene på begge plattingene.  Prosjekt grøntareal fortsetter ila høsten og neste år men må ses i sammenheng med likviditeten fremover. 

Ny vaktmester 

Styret har som kommunisert sagt opp kontrakten med Frode Gran og signert ny kontrakt med Bygårdsservice. Oppstart av Bygårdservice sine tjenester er satt til 1. August. Frode Gran benyttes som normalt frem til denne datoen. Følg med på nettsiden/oppslagstavlen for nye instrukser og kontaktinfo etter 1 August. Styret håper på en enda bedre kvalitet i leveransen og beboere bes fortsatt sende inn tips til arbeid for vaktmester samt ros og ris. 

Lekkasjen i fyringsanlegget 

Lekkasjen i fyringsanlegget ble dyrere enn estimert og dette skyldes i hovedsak at vi ikke fant lekkasjepunkt i første omgang og måtte grave et større areal. I tillegg så vi det nødvendig å oppgradere rørene mellom fyrrom og Waldemar Thranes Gate da disse var i særdeles dårlig fatning. 

Oppgradering av fyringsanlegget 

Underveis i arbeidet med lekkasjen ble det kartlagt vesentlige avvik på fyringsutstyret blant annet at pumpen til automatisk etterfylling var defekt og frakoblet som har gjort at man har måtte etterfylle manuelt. Denne er nå fikset og nå kan vi også ta ut statistikk på hvor mye som etterfylles. Andre slitasjedeler er også skiftet og nå håper vi på bedre trykk og jevnere varme utover høsten og vinteren. 

Ny terasseplatting Den nye terasseplattingen er også ferdigstilt i perioden. Styret har bestilt 3 nye spisebordgrupper samt en ny grill.  Møblene blir montert ila neste uke.

Da vi har tatt et større innhogg i vedlikeholds-bufferen med uforutsette ekstrautgifter måtte vi være moderate i forhold til innkjøp i denne omgang. Vi kan se an neste års budsjett og prioritere behovet for ytterligere utemøbler deretter.

Rehabilitering av teknisk rom og søppelrom 

Her har det vært dårlig fremdrift i perioden men vi er sikret ressurser igjennom sommeren. Denne uken har vi hatt god fremdrift. Vi øker hyppigheten av inspeksjoner og kontakt med entreprenør. Det vil foregå noe støyende arbeid  når det sandblåses men fra neste uke skal det i hovedsak være stille arbeid innendørs. Vi ser frem til å bli ferdige og få penere og sikrere søppelrom, teknisk rom og vaktmesterkontor.

 Brannvern 

Styret har hentet inn priser på de fleste avvikene som ble kartlagt i vinter. Vi avventer nå styrebehandling for å se på muligheten å få en totalvurdering av brannsikkerheten. Dette får å sikre at tiltak vi gjør i nærmeste fremtid ikke skaper dobbeltarbeid. Vi starter nå merking av leiligheter da vi har mottatt gratis merking av Statens Kartverk. Dette var et av avvikene vi fikk og gjør det lettere å koordinere andre tiltak. Oppdatert handlingsplan kommer på nettsiden ila Juli. Minner om at alle skal ha 1 røykvarsler og 1 slukningsapparat i leiligheten. Bør ikke være eldre enn 5 år eller kontroller de siste 5 årene.

Dekkhotell

Dekkhotellet er flyttet til oppgang 56F. Ønsker du å leie dekkhotell? Ta kontakt med Svein Jarle for mer info.

Finansering

Styret vil ila høsten ta kontakt med DNB for å ytterligere forhandle lånebetingelsene. Mer info kommer.

 

Skadedyr – møll mm.

Veggedyr

Sesongen for skadedyr er i gang. Husk å ta forhåndsregler når dere reiser for å unngå å ta med veggedyr hjem. Se link til artikkel

Møll

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner. Anticimex følger opp og vurderer om ekstra tiltak som for eksempel sprøyting må til. Viktig at man pakker inn ull, pels og silke i lufttette beholdere samt vasker og støvsuger boden ved jevne mellomrom. Se artikkel for nyttig info.

 Rotter

Felllene har gjort jobben og i år har vi ikke hatt rotter på besøk. Viktig at latskapen ikke tar overhånd og at man fyller de tomme søppelbeholderne først samt ikke kaster restavfall i pappbeholderne så kan vi fortsette å være rottefrie fremover.
Eiendomskatt

Det er mye medieblest rundt innføring av eiendomsskatt. Eiendomskatt i sameier betales av sameiet da det er sameiet som eier bygg og grunn. Se linket infoskriv fra forretningsfører
Økonomi

Vi har hatt en del ekstrakostnader i forbindelse med lekkasje i fyringsanlegget og opsjonsarbeidet, vi har likviditet til å håndtere dette. Vi begynner også å få indikasjon på hva «prosjekt brannvern» kommer til å koste. Ytterligere info kommer etter sommerferien etter gjennomgang av økonomisk status for 1 halvdel av 2016.

 

Styret ønsker alle beboerne en riktig god sommer

Reklamer