Arbeider i Waldemar Thranes Gate

Til info (fra kommunen):
Det opprettes kollektivfelt helt fra Ullevålsveien til Uelands gate i østlig retning. Samtidig oppretter vi sykkelfelt på samme strekning i vestlig retning. Arbeidene begynner i løpet av første halvdel av juli, og skal være ferdig innen uke 33 er omme.
NB! 9% av parkeringsplassene i Waldemar Thranes Gate er fjernet permanent.
For mer info trykk på denne linken

WTG.png

Foto: Oslo Kommune – kilde: http://kraftpakke.no/wp-content/uploads/2016/07/160407-Nærinfo-Waldemar-Thranes-gate.docx