OPPRYDNING sykler, vogner og utstyr

Vi har, som tidligere meldt via fellesmail og på Facebook-siden vår, en liten «Rusken-aksjon» i boligsameiet. Det står en god del sykler, vogner og annet utstyr rundt omkring på fellesområdene, som ikke har vært brukt på svært lang tid. Nå prøver vi å rydde litt opp, og det skjer på denne måten:

 

Tirsdag 27. september hang vaktmester Lukasz opp små pappstykker i en snor på det han fant av sykler og utstyr i bakgården og i fellesområdene inne:

bilde-sykkel

Alle som finner en slik lapp på sine eiendeler, bes fjerne den i løpet av de neste to ukene – dvs innen 11. oktober. Da tar Lukasz en ny runde og fjerner alle gjenstander som fortsatt er merket.

Det han fjerner, blir plassert i en egen bod, så man har fortsatt en sjanse til å få tilbake ting som har havnet der ved en feil. Men etter 6 måneder, blir det som fortsatt ikke er hentet, gitt til en vernet bedrift.

Reklame

Nyhetsbrev fra styret – september 2016

Brannvern

Vi innhentet tilbud fra 3 aktører på en totalvurdering av brannsikkerheten (privat aktør). Prisen spriket fra rundt 30.000kr til 60.000kr eksklusive merverdiavgift. I vurderingen av aktør har også uavhengighet blitt vurdert som et viktig punkt. Styret har bestemt seg for å gå for Brannrådgiverne som hadde en lav pris og gir godt inntrykk samt operer som en uavhengig aktør (ikke utøvende). Tjenesten er bestilt og styret kommer tilbake med fremdrift utover høsten.

Håndløpere i trappeoppgangene

Som tidligere kommunisert fikk vi støtte av Oslo Kommune for tilgjengelighetstiltak i trappeoppgangene med en budsjettramme på 300.000kr. Styret har godkjent tilbudet fra Aarsrud Bygg AS. Oppstart er estimert til midten av Oktober.

 

Sentralfyren

Varmen settes på i medio oktober når utetemperaturen synker ytterligere.

 

Rehabilitering av tak i teknisk rom og søppelrom

Arbeidet ble avsluttet 1 september. Som et ledd i sluttoppgjøret fikk vi ytterligere 35000kr fratrekk på sluttestimatet. Byggelederrapport blir distribuert når den er klar, denne inkluderer detaljert informasjon rundt arbeidet på prosjektet.

 

Belysning

Styret har nå hentet inn tilbud på belysning på plattingen (nøktern belysning for å skjerme soverom) samt nytt opplegg i fyrrom og søppelrom. Det eksisterende kunne ikke remonteres. Kommer tilbake med mer info når vi får normalisert tilbudene.

 

 

Møll

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner og fysiske inspeksjoner, foreløpig ser det ut til at det har roet seg men Anticimex følger opp og vurderer løpende. Vi har heller ikke i denne perioden fått meldinger om flere leiligheter/kjellerganger som har blitt infisert.

 

Økonomi

Styret har startet prosessene for å lande et budsjettforslag for 2017. Utgangspunktet er basert på kostnadene som har påløpt hittil i år samt behovet for vedlikehold det neste året. Sentralt her er selvsagt aksjoner for brannvern samt vedlikeholdsplanen.

 

 

Finans

Lånet i husbanken har hatt fastrente som utløper på nyåret. Styret vil nå se på om refinansiering er en mulighet for besparelser eller reforhandlinger av gjeldene vilkår.

Mer info kommer.

Dugnad

Minner om dugnad 20 oktober klokken 18. Som vanlig vil det være grilling og sosialisering etter dugnaden. Benytt sjansen for fysisk aktivitet og en hyggelig prat med naboer. Arbeidslister vil bli delt ut og hengt opp på forhånd.

 

Sykler – minirusken

Det har hopet seg opp en del sykler og noen gamle barnevogner som vi antar er eierløse. Vi kommer straks med info om et merkesystem slik at vaktmester kan fjerne de som ikke har eier. Disse lagres ett halvt år for deretter å bli donert til gjenbruk via en vernet bedrift.

 

Beholdere for innsamling av farlig avfall

I uke 42 blir det satt ut beholdere for farlig avfall. For mer info samt instruks fra kommunen se linket skriv her.

 

Minner om: Ny vaktmester!

De har telefon: 905 20 631  – kontortid er 8-16 på hverdager (har også døgnvakt)

De nås også på: post@bygardsservice.no