Nyhetsbrev – Desember 2016

 

Kildesortering

Vi har dessverre merket at flere kaster gjenstander i restavfallet som ikke skal være der.

Minner på at kassene ved vaskeri / port kun er til papir og papp og at restavfall kastes i søppelrommet ved er ved fyrrom. Minner samtidig på kravet til kildesortering, se lenket kildesorteringsguide og her kan du ta grunnkurs i kildesortering.

 

 

Budsjett og husleie for 2017

Styret har vedtatt at husleien holdes uendret i 2018 og at ekstraposter(underskudd) dekkes av oppsparte midler.

 

Ny forretningsfører?

Styret henter inn rundt 8-10 tilbud (hvorav 5 mottatt) på forretningsførsel av borettslaget for å sjekke om vi har konkurransedyktige betingelser. Tilbudene skal nå normaliseres og deretter nominerer vi de aktørene som er med til neste runde hvor vi skal blant annet sammenligne enhetsrater og priser på tilleggstjenester.
Skade på vegg og i leilighet – defekt takrenne

Det har blitt en skade innvendig i en leilighet i 47B, 5 etasje grunnet defekt/feilkonstruert takrenne og mangelfullt vedlikehold at denne. Det har resultert i overvann og vann på fasade og over tid gjort at dette har trengt inn i yttervegg. Arbeidet vil kreve stilas samt en del innvendig arbeid, taksten ligger i overkant av 100.000 kr. I tillegg er det mulig at vi trenger noe murarbeid samt rørlegger. Vi kommer med mer informasjon om når arbeidet starter.

 

Prosjekt Energisparing

Styret jobber nå videre med prosjekt energisparing. Vi har hentet inn forbruksstatistikk på fjernvarmen samt utfordret Hafslund til å sjekke sin del av anlegget. De har skiftet regulator samt termostat for å sikre jevnere og bedre temperatur. Et selskap innen bergvarme kommer på befaring før jul for å se på alternative energikilder.

 

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. Vi jobber nå med å få bearbeidet rapporten slik at vi forstår hvor regler og krav er forankret. Neste steg blir en kost-nytte analyse, risikogjennomgang og en handlingsplan for aksjoner og eventuelle fremtidige investeringer.

 

Ny forskrift gjør at leiligheter skal ha 1 røykvarsler per 60kvm (de fleste av oss må nå ha minimum 2 røykvarslere. Husk å skift batteri hvert år. Styret anbefaler seriekoblede røykvarslere.

 

 

Håndløpere i trappeoppgangene

Arbeidet med å montere håndløperne er ferdigstilt. Midlene til dette prosjektet er fra Velferdsetaten som støtte til tilgjengelighetstiltak. Har du forslag til tilgjengelighetstiltak for 2017 så ta kontakt med styret.

 

Søppeltømming og papptømming 

Som dere sikkert vet så er det utfordringer med ny aktør innen søppel og papptømming. Vaktmester og styret overvåker situasjonen og vi har nå reklamert på manglende tømminger i November og Desember. Si gjerne ifra hvis det blir fullt.

 

Defekte lamper

Vi har enkelte defekte lamper som vi skal skifte , eksempelvis i oppgang 49D , vi har hatt lang ventetid på elektriker og vi beklager dette. Ser du feil eller mangler meld dette til styret.

 

Internett/TV

Vi har initiert diskusjoner med Viken Fiber angående reforhandling av nåværende kotrakt på internett og TV. For å styrke våre argumenter ber vi beboere svare på lenket spørreundersøkelse så fort som mulig (anonymisert). Lenket her.

 

Facebookgruppe

Minner også om bygårdsgruppen på Facebook som er ment for aksjonærer og beboere. Bli medlem her https://www.facebook.com/groups/510501619122642/

 

Styret ønsker samtlige aksjonærer en riktig god jul og et godt nytt år.

Reklame