VARSEL OM STENGING AV VANN!

VARSEL OM STENGING AV VANN!

Varmt og kaldtvann vil bli stengt mandag førstkommende, 30. januar, mellom cirka Kl 09.00 og 15.00.

Grunnen er at vi skal skifte blandeventil, varmtvannspumpe og noen andre deler som sikrer varmtvann til springer og dusjer i leilighetene våre. Vannet kan bli skrudd på når som helst i denne perioden, så se til at ingen springer blir stående åpne uten kontroll.

Reklame

Nyhetsbrev – Januar 2017

Problemer med varmtvann – varsel om stegning av vannet mandag klokken 0900-1500

VARSEL OM STENGING AV VANN!

Varmt og kaldtvann vil bli stengt mandag førstkommende, 30. januar, mellom cirka Kl 09.00 og 15.00.

Grunnen er at vi skal skifte blandeventil, varmtvannspumpe og noen andre deler som sikrer varmtvann til springer og dusjer i leilighetene våre. Vannet kan bli skrudd på når som helst i denne perioden, så se til at ingen springer blir stående åpne uten kontroll. Når vannet blir skrudd på igjen så er det lurt å åpne springen forsiktig på grunn av luft i systemet. Det er noen beboere som likevel vil ha kaldtvann hele tiden i denne perioden, men for de fleste blir det stengt. Skulle du ha bruk for vann, til for eksempel drikke eller toalett, så er det lurt på forhånd å fylle opp litt i «bøtter og spann».Vannet kan bli skrudd på når som helst i denne perioden, så se til at ingen springer blir stående åpne uten kontroll. Når vannet blir skrudd på igjen så er det lurt å åpne springen forsiktig på grunn av luft i systemet.

Det er noen beboere som likevel vil ha kaldtvann hele tiden i denne perioden, men for de fleste blir det stengt.

Skulle du ha bruk for vann, til for eksempel drikke eller toalett, så er det lurt på forhånd å fylle opp litt i «bøtter og spann».

 

Forslag til GF

Frist til å sende inn forslag man ønsker behandlet til GF er satt til 5 mars.

Husk at det må komme tydelig frem hvilken sak man ønsker å fremme og hva man ønsker det stemmes om. Forslag sendes til styret.bb@gmail.com for styrebehandling.

 

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. Vi jobber nå med å få bearbeidet rapporten slik at vi forstår hvor regler og krav er forankret. Som et ledd i handlingsplanen arbeider styret med innhentede anbud på tiltak mot avvikene som er avdekt og kommer tilbake med mer info utover våren. Oppdatert handlingsplan er lenket her.

 

Ny forskrift gjør at leiligheter skal ha 1 røykvarsler per 60kvm (de fleste av oss må nå ha minimum 2 røykvarslere. Husk å skift batteri hvert år. Styret anbefaler seriekoblede røykvarslere.

 

Prosjekt Energisparing

I denne perioden har vi sett på forbruket på varmeanlegget vårt og ser at vi er i en økende trend samt at vi arbeider ut ifra en hypotese om at vi ligger i øvre sjiktet av forbruk sammenlignet med andre lignende boliger.

 

 

Per i dag har ikke anlegget mulighet til å regulere seg i forhold til temperaturen innvendig i leiligheten som gjør at man ikke får utnyttet solvarme på dagtid eller brå skifter i utetemperatur. Styret vil legge frem forslag til ordinær generalforsamling som kan bidra til mindre energiforbruk. Mer info kommer.

 

Søppeltømming og papptømming 

Som dere sikkert vet så er det utfordringer med ny aktør innen søppel og papptømming. Vaktmester og styret overvåker situasjonen og vi har nå reklamert på manglende tømminger i November og Desember. Si gjerne ifra hvis det blir fullt.

 

Internett/TV

Viken Fiber er på besøk i styremøte da styret ønsker en forklaring på tilbudet / prisene vi har per i dag. Styret har foretatt en spørreundersøkelse av hvordan beboerne opplever tjenesten i dag (60 respondenter). Eksempelvis føler beboere at basispakken er kostbar og har lav starthastighet på internett. Vi har mottatt forskjellige tilbud og disse behandles nå. Styret får anbefalt at man går opp på hastighet på internett i grunnpakka og går ned på antall TV kanaler. Mer info kommer i februar.

 

 

Facebookgruppe

Minner også om bygårdsgruppen på Facebook som er ment for aksjonærer og beboere. Bli medlem her https://www.facebook.com/groups/510501619122642/

 

Ny forretningsfører?

Styret har mottatt 5 tilbud på forretningsførsel av borettslaget for å sjekke om vi har konkurransedyktige betingelser. Tilbudene skal nå normaliseres og deretter nominerer vi de aktørene som er med til neste runde hvor vi skal blant annet sammenligne enhetsrater og priser på tilleggstjenester.

 

 

Skade på vegg og i leilighet – defekt takrenne

Det har blitt en skade innvendig i en leilighet i 47B, 5 etasje grunnet defekt/feilkonstruert takrenne og mangelfullt vedlikehold at denne. Det har resultert i overvann og vann på fasade og over tid gjort at dette har trengt inn i yttervegg. Arbeidet vil kreve stilas samt en del innvendig arbeid, taksten ligger i overkant av 100.000 kr. I tillegg er det mulig at vi trenger noe murarbeid samt rørlegger. Arbeidet starter i begynnelsen av mars.

 

Viktige datoer 2017

BAKGÅRDSMARKED i 2017: Søndag 14. mai kl. 12.00-17.00.

VÅRDUGNAD 2017: Torsdag 27. april kl. 18.00. I etterkant blir det som vanlig pølser og brus, og alle som deltar mottar en vinflaske.

Generalforsamling 2017: Torsdag 18. mai kl. 18.00 i Geitmyrsveien 7D. Samme sted som i fjor.

 

Ønsker du å sitte i styret eller valgkomiteen?

Mer info kommer ila februar.

Feil med varmtvann er funnet

Vi har nå funnet grunnen til at vi i perioder har hatt lav temperatur på varmtvannet. Det er en blandeventil eller såkalt skoldeventil som har oppført seg litt merkelig innimellom. Istedenfor at den skal sikre at vi ikke får altfor varmt vann ut i dusjer og springer så har den i tide og av og til utide pøst på med for mye kaldtvann.
Vi har nå bestilt ny blandeventil. Og i tillegg setter vi inn ny pumpe som lager sirkulasjon i varmtvannssystemet. Denne pumpen var opprinnelig av feil type.
Vi regner med å få deler på plass slik at arbeidet kan utføres i begynnelsen av neste uke.

Viktige datoer i 2017 – oppdatert

Kalender

UTPLASSERING AV CONTAINER I BAKGÅRDEN 2017:

 • 30. januar
 • 27. februar
 • 27. mars,
 • 27. april (2 stk i forb. med dugnad),
 • 29. mai
 • 26. juni
 • Ingen i juli
 • 28. august – NY!
 • 25. september
 • 5. oktober (2 stk i forb. med dugnad)
 • 27. november
 • 18. desember eller 27. desember

BAKGÅRDSMARKED i 2017: Søndag 14. mai kl. 12.00-17.00.

VÅRDUGNAD 2017: Torsdag 27. april kl. 18.00. I etterkant blir det som vanlig pølser og brus, og alle som deltar mottar en vinflaske.

Generalforsamling 2017: Torsdag 18. mai kl. 18.00 i Geitmyrsveien 7D. Samme sted som i fjor.

HØSTDUGNAD 2017: Torsdag 5. oktober kl. 18.00. I etterkant blir det som vanlig pølser og brus, og alle som deltar mottar en vinflaske.