Feil med varmtvann er funnet

Vi har nå funnet grunnen til at vi i perioder har hatt lav temperatur på varmtvannet. Det er en blandeventil eller såkalt skoldeventil som har oppført seg litt merkelig innimellom. Istedenfor at den skal sikre at vi ikke får altfor varmt vann ut i dusjer og springer så har den i tide og av og til utide pøst på med for mye kaldtvann.
Vi har nå bestilt ny blandeventil. Og i tillegg setter vi inn ny pumpe som lager sirkulasjon i varmtvannssystemet. Denne pumpen var opprinnelig av feil type.
Vi regner med å få deler på plass slik at arbeidet kan utføres i begynnelsen av neste uke.