Nyhetsbrev – Februar 2017

SØPPEL SØPPEL SØPPEL!

Påminnelse!

Restavfall som er kildesortert skal i søppelrommet, kun grønne, hvite og blå poser.

Papp og papir skal i pappbeholderne utenfor vaskeriet.

Søppel skal ikke ligge i oppgangen, ikke 1 minutt og ikke flere timer.

Husk også å tøm søppel i leilighet før man reiser bort over lengre tid.

Glass og metall: skal i beholderne nederst i Bjerregaardsgate (mot Uelandsgate).

Vi ser en negativ utvikling på håndtering av overnevnte og ber om en skjerpings fremover.

 

Problemer med varmtvann er løst (spring og dusj)

Etter at vi skiftet blandeventil og varmtvannspumpe har vi fått meldinger om stabil drift og godt trykk hos de berørte.

 

Minner om frist til forslag som skal behandles på generalforsamling

Frist til å sende inn forslag man ønsker behandlet til GF er satt til 5 mars.

Husk at det må komme tydelig frem hvilken sak man ønsker å fremme og hva man ønsker det stemmes om. Forslag sendes til styret.bb@gmail.com for styrebehandling.

 

Minner om – Ny automatisk strømmåler for alle

Hafslund bytter samtlige strømmålere i Oslo og vi er intet unntak. De sender varsel per post og per sms når strømmen må stenges. De har egne nøkler så de skal ikke ha behov for assistanse for å komme seg inn i bygget.

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. I perioden har vi fått kontrollert alle Brannslukningsapparater i fellesarealet samt inkludert denne rutinen i årshjulet for å sikre at dette blir gjort hvert år.  Vi har også tatt et valg av aktør for å montere nye branndører i kjellerne (mellom oppgangene / brannskiller) samt branntetting av rørgjennomføringer. Så vi begynner å få lukket de fleste av aksjonene.

Forhager Waldemar Thranes Gate

Styret har innhentet tilbud fra 3 aktører og ønsker å vurdere alternativene. Hvis beboere har konkrete tips eller innspill til dette arbeidet så gi oss beskjed. Vi ser for oss enkel beplantning langs vegg, nye gjerder (muligens i smijern) samt utbedring av kantstein og grøntareal.

Prosjekt Energisparing

Mer info kommer før generalforsamling

 

Skade på vegg og i leilighet – defekt takrenne

Som tidligere kommunisert så har det har blitt en skade innvendig i en leilighet i 47B, 5 etasje grunnet mulig defekt/feilkonstruert takrenne samt beskyttelse og mangelfullt vedlikehold fra boligsameiets side. Arbeidet starter i begynnelsen av mars og det vil forekomme noe støy i bakgården samt et stilas ved dette hjørnet. Vi hensyn og forsiktighet i dette området.

 

Internett/TV

Det er for dyrt å tre ut av nåværende kontrakt pga. binding, men styret er i reforhandlinger med Altibox rundt pris/innhold i grunnpakke. Det er satt opp fire alternativer vi kan gå videre å diskutere pris på, men vi må konkludere på aksjon ved neste styremøte. Beboere som ønsker ytre sin mening bes derfor svare på lenket spørreundersøkelse,

trykk her: https://goo.gl/forms/B635UnumjSC3T6Wx1

Vi tar opp kontakten med Altibox om to uker fra dato, og trenger derfor svar innen da.

 

Fra Valgkomitéen:

 Ønsker du å sitte i styret eller valgkomiteen?

På generalforsamlingen i Bjerregaardsgate Boligselskap 18. mai er det valg på leder, medlemmer og varamedlem i styret. Ønsker du å stille til valg? Gi en tilbakemelding til undertegnede, med noen få ord om deg selv og hvilket verv du ønsker å stille til valg på. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å stille. Boligselskapet har bruk for både teknisk, praktisk og økonomisk kompetanse. Frist for å melde sin interesse er tirsdag 7. mars., men meld gjerne inn før.

Ta gjerne kontakt dersom du ha spørsmål.

For Valgkomiteen,

Ida Mathisen

idaruth@gmail.com

Reklame

Ønsker du å sitte i styret?

 På generalforsamlingen i Bjerregaardsgate Boligselskap 18. mai er det valg på leder, medlemmer og varamedlem i styret.
 

Ønsker du å stille til valg? Gi en tilbakemelding til undertegnede, med noen få ord om deg selv og hvilket verv du ønsker å stille til valg på. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å stille. Boligselskapet har bruk for både teknisk, praktisk og økonomisk kompetanse.

 

Kort om hva det innebærer å sitte i styret:

Styremedlem: Tid, lyst og kompetanse. Møter 1 gang pr. måned og generel epost korrespondanse. Salg av vasketid 1 gang pr. måned. Fakturaansvar for 2 utvalgte. Anslått arbeidstid ca 1-3t pr uke. Honorar rundt 20-30′ pr. styreår.

 

Varamedlem: Varamedlemmer har ikke møteplikt, men vil få kompensasjon for hvert møte de deltar og evt. andre oppgaver de påtar seg. Salg av vasketid 1-2 ganger iløpet av et styreår. 

 

Frist for å melde sin interesse er tirsdag 7. mars., men meld gjerne inn før.

 

Ta gjerne kontakt dersom du ha spørsmål (idaruth@gmail.com).

 

For Valgkomiteen,

Ida Mathisen

idaruth@gmail.com