Nyhetsbrev – Mars 2017

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. Som nevnt i forrige infobrev har vi ta et valg av aktør for å montere nye branndører i kjellerne (mellom oppgangene / brannskiller). Disse er nå i bestilling og vi kommer tilbake med oppstart for dette prosjektet. Vi begynner nå å få lukket samtlige aksjoner i handlingsplanen.

Minner også om den oppdaterte branninstruksen vi lagde våren 2016 , trykk her.

NB! Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, bruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

 

Status fjerning av gamle vannrør

Når nye branndører i kjellerområdet blir montert så blir alle åpne hull i disse brannskillene også tettet med brannsikkert stoff. I den forbindelse så har vi også valgt å fjerne gamle vannrør – vannrør som er blitt hengende igjen etter installasjon av nye vannrør for en del år siden. Takfestene for de gamle rørene var i dårlig forfatning og kunne i verste fall falle ned og skade noen. Det var mye vann i rørene i tillegg til at det lå listverk, ski og skistaver oppå rørene. Per nå gjenstår fjerning av noen gamle rør som går gjennom en del av beboernes boder (10-12 boder). I den forbindelse vil vi en av de nærmeste dagene måtte låne bodnøkler til de bodene som er berørt. Vi tar kontakt med eier gjennom en av informasjonskanalene våre (SMS, Mail, Facebook eller telefon).

 

Internett/TV

Styret har reforhandlet avtale med Viken Fiber/Altibox om internett og TV. Etter å ha gjennomført en undersøkelse i aksjelaget har styret gått inn for en fellespakke fra leverandøren skulle bestå av produktene «TV Grunnpakke» og «Fiberbredbånd 50/50Mbps» (altså 50x raskere hastighet enn vi har i dag). Dette er nå kommet til veis ende, og vi signerer en ny femårskontrakt som er ca. 1/3 lavere pris enn hva tidligere kontrakt var på og vil spare borettslaget for et sekssifret beløp årlig fremover.

 

Nye individuelle oppgraderingspriser er gjengitt under.

Altibox Fiberbredbåndt 80/80Mbps: 99kr per mnd

Altibox Fiberbredbåndt 150/150Mbps: 149kr per mnd

Altibox Fiberbredbåndt 500/500Mbps; 299kr per mnd

Hjemmetelefon: 140kr per mnd

Oppgradering til TV Basis fra Grunnpakke: 160kr per mnd

 

Altibox og styret kommer mer med info rundt når dette trer i kraft samt andre nye løsninger som kommer ila våren og sommeren. Andre tilvalg eller pakker følger som før ordinære markedspriser.

Se www.altibox.no for mer informasjon.

 

 

Facebookgruppe

Minner også om bygårdsgruppen på Facebook som er ment for aksjonærer og beboere. Bli medlem her https://www.facebook.com/groups/510501619122642/

 

Skade på vegg og i leilighet – defekt takrenne

Da har blikkenslager fikset takrennen og endret trase på denne vekk fra taket i Waldemar Thranes gate og inn på stigningsrøret i Brandts gate (Vi har også byttet defekt takrenne på vaskeriet over sykkelskuret).

I forbindelse med en inspeksjon vi hadde på fredag så fant vi et hull i fasaden rett innerst i hjørnet. Det skylles nok overvann over en lengre periode som har slitt bort murpussen. Dette hullet er tettet og et mer solid endebeslag er montert på takrennen for å unngå fremtidig slitasje i dette området. Dette er småkostnader og innenfor estimatet vårt.

 

 

 

Møll

 Fikk nylig melding om en beboer som har funnet møll i boden sin. Møllen er ikke så lett å se. Hunmøllen kan ikke fly men går rundt og legger egg i ull, pels og silke materialer. Vi er helt avhengig av at hver enkelt beboer tar ansvar, rydder og går igjennom sine boder inklusive esker og poser. Samt pakker tekstiler forsvarlig i innsektssikre beholdere. Benytt gjerne muligheten til å vaske boden og kaste gamle gjenstander. Det blir snart varmere i været og da sprer dette seg raskt. Styret har sendt en forespørsel til Anticimex om å sette ut indikatorstasjoner men det hjelper lite hvis ingen beboere tar aksjon i sine boder. Minner om at beboerne, ifølge vedtektene skal holde bodene/leilighetene innsektsfrie. For å unngå spredning har jeg en oppfordring til samtlige aksjonærer: Ta ansvar. Sjekk boden. Rydd boden. Vask boden. Pakk forsvarlig.

 

 

Avtale Anticimex – Skadedyr

Boligselskapet har en løpende avtale med skadedyrselskapet Anticimex om behandling av skadedyr i gården vår. Hvis du har skadedyr i leiligheten din kan du kontakte Anticimex.no på telefon 815 48 250 og oppgi vårt kundenummer 44006285 så vil de komme på en inspeksjon og iverksette nødvendige tiltak. Avtalen vår «Anticimex Fullserviceavtale Skadedyr» er en avtale som innbefatter beskyttelse mot, og sanering av alle typer skadedyr, både insekter, rotter og mus. Den omfatter ikke behandling av sopp eller mugg.Beboere som bryter vedlikeholdsplikten eller at det påløper merkostnader som ikke dekkes av totalavtalen (transport, fryselager mm.) må dekke dette selv.

 

Veggedyr

Sesongen for skadedyr er i gang. Husk å ta forhåndsregler når dere reiser for å unngå å ta med veggedyr hjem. Slik unngår du veggedyr på hotell: Trykk på link til artikkel

 

Oppbevaring av større mengder søppel i leilighet/fellesareal

Vi har hatt tilfeller der vi ser beboere oppbevare mye søppel i vindu samt i trappeoppgangen. Dette er ikke tillatt. Vis hensyn og hold leiligheten ren og tøm søpla regelmessig.

 

Ny rutine container

Vi får fremover lukket container, like god plass men har dører så vi kan stenge når full. E avfall legges på siden av containeren og tas manuelt av operatøren ved avhenting (kostnadsfritt).

 

 

Viktige datoer 2017

BAKGÅRDSMARKED i 2017: Søndag 14. mai kl. 12.00-17.00.

VÅRDUGNAD 2017: Torsdag 27. april kl. 18.00. I etterkant blir det som vanlig pølser og brus, og alle som deltar mottar en vinflaske.

Generalforsamling 2017: Torsdag 18. mai kl. 18.00 i Geitmyrsveien 7D. Samme sted som i fjor.