Nytt styre fra mai 2017

Dette er styret som ble valgt på generalforsamlingen 18. mai 2017:

Hans Gjesme – leder

Merete Jansen, styremedlem

Mikkel Nyholt, styremedlem

Tor Erik Solvang, styremedlem

Victoria Korsnes Nordli, vara

Svein Jarle Bjørsvik, vara

Ida Ruth Mathisen, vara