Referat fra generalforsamlingen 2017

Her ligger referatet som en pdf-fil:

GF2017

Reklamer

Planlagt strømstans i teknisk rom

I forbindelse med overgang til fjernavlesning på strømmålere skiftes nå klokken 19:05 måleren på teknisk rom. Dette kan innebære at sirkulasjonspumpen til varmtvann skrur seg av og at enkelt utstyr til sentralfyren slutter å fungere i en kort periode. Avvik utover natten eller morgendagen bes meldes slik at vi kan eventuelt feilsøke.

Status på skade på taket i 47B

Da har blikkenslager fikset takrennen og endret trase på denne vekk fra taket i Waldemar Thranes gate og inn på stigningsrøret i Brandts gate (Vi har også byttet defekt takrenne på vaskeriet over sykkelskuret).

I forbindelse med en inspeksjon vi hadde på fredag så fant vi et hull i fasaden rett innerst i hjørnet. Det skylles nok overvann over en lengre periode som har slitt bort murpussen.  Dette hullet tettes i morgen eller tirsdag samt at vi setter opp et forbedret endebeslag på takrennen for å unngå fremtidig slitasje i dette området. Dette er småkostnader og innenfor estimatet vårt.

 

Stillaset er planlagt å fjernes på onsdag og beklager eventuelle ulemper dette har medført.