Status på skade på taket i 47B

Da har blikkenslager fikset takrennen og endret trase på denne vekk fra taket i Waldemar Thranes gate og inn på stigningsrøret i Brandts gate (Vi har også byttet defekt takrenne på vaskeriet over sykkelskuret).

I forbindelse med en inspeksjon vi hadde på fredag så fant vi et hull i fasaden rett innerst i hjørnet. Det skylles nok overvann over en lengre periode som har slitt bort murpussen.  Dette hullet tettes i morgen eller tirsdag samt at vi setter opp et forbedret endebeslag på takrennen for å unngå fremtidig slitasje i dette området. Dette er småkostnader og innenfor estimatet vårt.

 

Stillaset er planlagt å fjernes på onsdag og beklager eventuelle ulemper dette har medført.

 

Minner om søknadsfrist – styret

 På generalforsamlingen i Bjerregaardsgate Boligselskap 18. mai er det valg på leder, medlemmer og varamedlem i styret.
 

Ønsker du å stille til valg? Gi en tilbakemelding til undertegnede, med noen få ord om deg selv og hvilket verv du ønsker å stille til valg på. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å stille. Boligselskapet har bruk for både teknisk, praktisk og økonomisk kompetanse.

 

Kort om hva det innebærer å sitte i styret:

Styremedlem: Tid, lyst og kompetanse. Møter 1 gang pr. måned og generel epost korrespondanse. Salg av vasketid 1 gang pr. måned. Fakturaansvar for 2 utvalgte. Anslått arbeidstid ca 1-3t pr uke. Honorar rundt 20-30′ pr. styreår.

 

Varamedlem: Varamedlemmer har ikke møteplikt, men vil få kompensasjon for hvert møte de deltar og evt. andre oppgaver de påtar seg. Salg av vasketid 1-2 ganger iløpet av et styreår. 

 

Frist for å melde sin interesse er tirsdag 7. mars., men meld gjerne inn før.

 

Ta gjerne kontakt dersom du ha spørsmål (idaruth@gmail.com).

 

For Valgkomiteen,

Ida Mathisen

idaruth@gmail.com