Varsel – Arbeid med sprekken :: WTG ::

Se varsel angående sprekken i Waldemar Thranes Gate (WTG) fra Viking Entreprenør under:

«Stilaset blir utvidet / bygd på denne uken samt arbeidet med å reparere skadene starter når stillaset er på plass»

 

Foreløpig befaring og inspeksjon innvendig viser at vi ikke trenger å lage gjennomgående hull i fasaden og at jobben er mer rett frem enn fryktet. Arbeidet innvendig fortsetter denne uken.

Reklamer

Brannvern – Hva skal du gjøre selv?

Kontroll av brannslukkere

Hva skal du gjøre selv
Eier eller bruker skal utføre regelmessig (Minst hvert kvartal) visuell kontroll av sine håndslukkere for å sikre at disse til enhver tid er intakte og funksjonsdyktige. Ved den visuelle kontrollen skal man forsikre seg om at håndslukkere:

– er plassert der den skal.
– er lett tilgjengelige, synlige og har bruksanvisningen vendt utover.
– har bruksanvisning som er leselig.
– ikke er synlig skadet.
– som har trykkindikator som angir tilfredsstillende trykk.
– Har forsegling / plombering som ikke er brutt
– med pulver som slukkemiddel blir ristet og snudd opp ned noen ganger for å holde pulveret flytende.
– ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen.

I de fleste hjem står det trykkladde pulverslukkere og disse skal på kontroll etter 5 år og på service etter 10 år. Er du usikker på om slukkeren din er trykkladet, se etter manometeret. Alle trykkladde slukkere har manometer / trykkindikator. Er du usikker på hvor gammel slukkeren din er, skal årstallet for produksjon være preget eller gravert inn på selve beholderen. Kilde: http://www.tryggogsikker.no/html/404.html

Test og vedlikehold av røykvarsler

•Test røykvarsleren 1 gang i måneden ved å trykke på knappen. Du bør teste med røykstikker. Brannvesnet anbefaler IKKE bruk av åpen ild for å teste røykvarslere.
•Batteri burde skiftes en gang i året. Gjør det til en vane å bytte batteriene 1. desember, samtidig med at du åpner julekalenderen. Desember er den måneden i året det er flest branner, så sørg for at røykvarsleren virker!
•Røykvarsleren må støvsuges med jevne mellomrom. Vær forsiktig og bruk “den lille kosten” slik at du ikke ødelegger elektronikken. Det er også mulig å rengjøre optiske røykvarslere ved hjelp av trykkluft
•Begynner røykvarsleren å pipe med gjentatte korte pipelyder, må batteriet byttes ut. Ha alltid et ekstra batteri i kjøleskapet. Skjer det at varsleren “tømmer” et batteri på under et år, kan det være feil på varsleren og den bør byttes ut.
Kilde: http://www.tryggogsikker.no/html/358.html

Søppel og rot

Stadig oppdager vaktmester at søppelrommet og kjellerganger blir fylt opp av gamle møbler, rester fra oppussing osv. Vi ber dere vennligst lagre dette i bod/hjemme og vente til neste container og IKKE plassere dette i søppelrommet eller ute hvor containeren normalt blir plassert.

Er det snakk om søppel og rester etter en større oppussing, som flytting av rom eller nytt kjøkken, holder det ikke å kaste ting i containeren. Da må dere ta med søplet til gjenbruksstasjon.

Vi oppfordrer også alle beboere til å benytte søppeldunkene i søppelrommet, og ikke slenge posene ned på gulvet. Dessverre er det et gjentagende problem at noen dumper søppelposer ned på gulvet når den nærmeste søppeldunken er full, i stedet for å gå en meter inn i rommet og benytte en annen søppeldunk. Alle bør ta ansvar for at ikke søppel flyter på gulvet, noe som kan føre til f.eks rotteplager.