Varsling

Anonyme tilbakemeldinger

Da styret ønsker å kontinuerling å forbedre seg har vi lagt et skjema for anonym varsling slik at beboere kan varsle om kritikkverdige forhold samt gi ris og ros uten nødvendigvis gi ut navn.

Alle bes bruke sunn fornuft i sine tilbakemeldinger.

Takk for at du bidrar til at vi kan bli bedre. Svarene kan anonymiseres ved å ikke oppgi navn og/eller epost.