Bestilling av nye nøkler

Hvis du/dere har behov for ny hovednøkkel, så kan dette bestilles gjennom styret.

Prisen for nøkkel er 570 kr, hvorav 140 kr er prisen for rekommandert sending hos posten.

For bestilling send  en mail til Styret .

Oppgi følgende info ved bestilling:

  • navn
  • fødselsnummer
  • mobilnummer
  • årsak til bestilling
  • oppgangen du bor i
  • samt antall nøkler

Dersom du/dere trenger ny nøkkel til sikringsskap i kjelleren (for å lese av strømforbruk) kan det kjøpes hos Sofia Rens/ Jernia (det er en standard Hafslund nøkkel). Sofia Rens / finner du på St. Hanshaugen senteret / Jernia finner du på hjørnet Ullevålsveien

 

Postkassenøkkel og nøkkel til leilighetsdør er personlig og følger leiligheten. Kan kopieres på Jernia eller Sofia Rens. Hvis man ikke har nøkkelen må man skifte sylinder på egen regning.