Branninnstruks

Branninnstruks 2019

I tråd med anbefalinger fra brannvesenet har vi nå oppdatert branninstruksen. Alle beboere skal sette seg inn i denne og gjøre seg kjent med nødutganger. Møtepunkt ved brann er nå på motsatt side av gaten for din oppgang. Fordi utrykningstiden er så kort i Oslo sentrum, anbefaler brannvesenet at man blir værende i leiligheten hvis trappeoppgangen er fylt med røyk og at man gjør seg til kjenne i vinduer, samt varsler over telefon.

Vi ønsker at alle beboerne gjør seg kjent med branninstruksen. Klikk på linken under:

branninnstruks bb56 – 2019

 

 

Se her for kopi av den nye instruksen