Branninnstruks

Styret i BB arbeider kontinuerlig med HMS. I 2013 ble brannklokkene renset og oppdatert branninstruks hengt opp på samtlige oppslagstavler i hver oppgang. I 2014 hadde alle beboere tilbud om resertifisering av sine brannslokkere. I 2015 har styret installert skumslokker i grillområdet samt merket nødutganger.

Ny branninstruks i 2016!!

I tråd med anbefalinger fra brannvesenet har vi nå oppdatert branninstruksen. Alle beboere skal sette seg inn i denne og gjøre seg kjent med nødutganger. Møtepunkt ved brann er nå på motsatt side av gaten for din oppgang. Fordi utrykningstiden er så kort i Oslo sentrum, anbefaler brannvesenet at man blir værende i leiligheten hvis trappeoppgangen er fylt med røyk og at man gjør seg til kjenne i vinduer, samt varsler over telefon.

Vi ønsker at alle beboerne gjør seg kjent med branninstruksen. Klikk på linken under:

Se her for kopi av den nye instruksen

Reklamer