Husforsikringen til BB

Du som beboer kan ringe direkte til OBOS (forsikring@obos.no, tlf. 02333) og melde inn skader som gjelder husforsikringene til boligselskapet (ikke saker om innbo og tyveri). Du må oppgi nummeret på forsikringspolisen som boligselskapet har med Gjensidige (fra jan. 2013) som er 82179299.

Forsikringsselskapet rekvirerer evt håndtverkere/takstmann som igjen fakturerer Gjensidige. Hvis det skulle vise seg at forsikringen ikke dekker skaden sørger Gjensidige/OBOS for at regningen ender opp hos deg som beboer. Noter deg at styret vil avgjøre om egenandelen tilfaller deg som beboer eller blir dekket av boligselskapet, dette er i henhold til våre vedtekter. .