Kildesortering

Minner på at kassene ved vaskeri / port er kun til papir og papp og at restavfall er ved fyrrom.Minner også på om kravet til kildesortering , se lenket kildesorteringsguide.

Det settes også ut rundt 10-12 containere i året slik at beboere kan kvitte seg med gamle møbler mm.

Farlig avfall skal sorteres , beholdere blir satt ut i forbindelse med dugnad.