Vedlikeholdsliste for bygget

VEDLIKEHOLD, REHABILITERING OG INVESTERINGER
2016 Rehabilitering av taket til teknisk rom og søppelrom samt takets terrasseplatting
2015 Fasaderehabilitering inklusive balkonger
2014 Fasadevask inkl vask av vinduer
2013 Ny terrasseplatting i bakgården
2013 Ny kjøreport
2012 Nytt låssystem og dører mot bakgården
2011 Rehabilitering av takbelegg: Takene mot Casparis gate og Brandts gate
2011 Renovering av lekeplassen
2010-2011 Oppussing av oppganger
2009-2010 Installasjon fiberoptikk
2009-2010 Installasjon av fjernvarme
2009-2010 Installasjon av ny vannrør.
2009-2010 Fornying av soilrør, Fornying er basert på rør-i-rør metode
2007-2007 Maling av vinduer ytre fasader
2006-2006 Fasaderehabilitering og maling av vinduer ytre fasade
2006-2006 Rehabilitering av takbelegg:
 Takene mot Waldemar Thranes gate og Bjerregaards gate