Vedlikeholdsliste for bygget

VEDLIKEHOLD, REHABILITERING OG INVESTERINGER


2018 Oppføring av nytt og større sykkelskur i bakgård


2017 Bytting av branndører i kjeller, samt tetting av alle hull i kjellertak

2016 Rehabilitering av taket til teknisk rom og søppelrom samt takets terrasseplatting
2015 Fasaderehabilitering inklusive balkonger
2014 Fasadevask inkl vask av vinduer
2013 Ny terrasseplatting i bakgården
2013 Ny kjøreport
2012 Nytt låssystem og dører mot bakgården
2011 Rehabilitering av takbelegg: Takene mot Casparis gate og Brandts gate
2011 Renovering av lekeplassen
2010-2011 Oppussing av oppganger
2009-2010 Installasjon fiberoptikk
2009-2010 Installasjon av fjernvarme
2009-2010 Installasjon av ny vannrør.
2009-2010 Fornying av soilrør, Fornying er basert på rør-i-rør metode
2007-2007 Maling av vinduer ytre fasader
2006-2006 Fasaderehabilitering og maling av vinduer ytre fasade
2006-2006 Rehabilitering av takbelegg:
 Takene mot Waldemar Thranes gate og Bjerregaards gate