Nabolagets historie

Beskrivelse av gatene som omkranser bygården eiet av Bjerregaardsgates Boligselskap A/S (BB) hentet fra Oslo byleksikon:

Bjerregaards gate Går fra Ullevålsveien til Uelands gate. Oppkalt i 1871 etter dikteren, assessor Henrik Anker Bjerregaard (1792-1842), forfatter av bl.a. Norges første nasjonalsang, «Sønner av Norge», og av det populære syngespill «Fjeldeventyret», som Waldemar Thrane satte musikk til.

Gatens vestlige halvdel ble bebygget med tre og fire- etasjes leiegårder i 1870-årene. Til opp i 1920-årene var gatens nåværende midtparti en åpen løkke. Lenger øst ble det fra 1930-årene bygget funkisleiligheter (som BB er et eksempel på).

Brandts gate Går fra Geitmyrsveien til Bjerregaards gate, trapp mellom Fougstads gate og Waldemar Thranes gate. Oppkalt i 1901 etter rettshistorikeren, professor Fredrik Peter Brandt (1825-91) som eide løkkene her. I krysset Brandts gate/ Herman Foss gate lå før 1860-årene skibakken Premiebakken hvor det ble holdt landsrenn fra 1868. Disse rennene ble senere ble flyttet til Huseby og så til Holmenkollen – mao hadde man her forløperen til Holmenkollrennene.

Casparis gate Går fra Akersbakken til Waldemar Thranes gate, leiegårdsbebyggelse, særlig fra 1930-årene. Oppkalt i 1901 etter teologen professor Carl Paul Caspari (1814-92).

Waldemar Thranes gate Ligger i området St. Hanshaugen – Ila og går fra Dalsbergstien til Sannerbrua. Gaten har sitt navn etter komponisten Waldemar Thrane (1790-1828), som satte musikk til Bjerregaards syngespill «Fjeldeventyret». Bebyggelsen består stort sett av leiegårder. I nummer 70 ligger Ila-strøkets lokale stamrestaurant Tranen.