Prosjekt Brannvern

 

Brannvesenet var her på befaring og vi har fått rapporten. En del større bemerkninger som manglende branntetting mellom kjellergangene samt utdaterte branndører i kjellergangene. Se vedlagt tilsynsrapport samt  handlingsplan som er tilgjengelig her. for referanse. Styret jobber nå med behandling av de bemerkningene som forelå slik at vi får en oversikt over hva forbedringene vil koste og når det er mulig å utføre dette. Fristen er satt til at mest mulig er på plass i løpet av året/tidlig neste år men målet er at dette blir ferdigstilt omgående.

 

Minner også om at det ikke er tillatt å oppbevare gjenstander i trappeoppgangene og at sykkelparkering skal skje i bakgård/under trapp.  Det er ikke tillatt å montere fryser eller kjøleskap i boder/kjellergangene, dette er i brudd med brannforskriften da de ikke står i egnet teknisk rom med påfølgende tekniske krav til egen brancelle med mer.