Prosjekt Energisparing

Prosjekt energisparing (Tidsperiode: 4år)
Styret har sparket i gang et forbedringsprosjekt som går på energisparing. Vi har fått inspirasjon fra borettslaget fra Rodeløkka som har fått solceller på taket, se her for link.
Vi tror sameiet kan tjene på å skaffe seg en mer grønn profil, spare miljøet og ikke minst spare kostnader på sikt.

Eksempelvis er at man kan få opptil 40% av investeringskostnaden dekket av kommunen samt selge overskuddsstrøm tilbake til netteier. Det finnes også utallige løsninger for varmegjenvinning, temperaturstyring bergvarme mm. Flere aktører går også inn med garantier for leveranser og betaler mellomlegget hvis man ikke når målsetningen. Har du tips til produkter eller
løsninger ta kontakt med styret. 

Mer info kommer i løpet av 2017 – følg med