Målsetning og visjon

Bidra til et hyggelig, trygt og sikkert bomiljø

Holde felleskostnadene/kostnadsnivået på et fornuftig nivå

Aktivt sikre konkurransedyktige avtaler med leverandører og optimalisere forholdet mellom kvalitet og pris Utføre kontinuerlig vedlikehold og overvåkning av bygningsmassen slik at bygget er i tilfredsstillende teknisk stand