Ordinær generalforsamling avholdt

Godt fremmøte på gårsdagens generalforsamling. 71 aksjeeiere representert. Ny rekord? Takk til alle som bidro!

Det var knyttet størst spenning til spørsmålet om bygging av balkonger mot indre gård. 37 stemte mot, 34 stemte for at styret skulle jobbe videre med saken.

Dette betyr at det ikke gås videre i saken og at balkonger ikke skal bygges i bakgården.

Reklamer

Varmeanlegget er stengt

Vi har vært nødt til å slå av varmeanlegget for radiatorene. Gravingen der man leter etter hull i vannrør under bakken i gårdsrommet, har ført til ekstra stort vanntap i rørsystemet. Anlegget måtte derfor stenges. Det skal legges nye rør, men dette vil ta en del dager, og anlegget kan ikke startes opp igjen før alt er tett. Varmtvannet i dusj/vasker berøres ikke.

Søppelrommet pusses opp

Arbeiderene fra Viking har nå startet jobben med å få skikk på søppelrommet og teknisk rom. De jobber både fra innsiden og fra utsiden. Det betyr at plattingen over søppelrommet  og teknisk rom ikke kommer til å være mulig å bruke en stund fremover. Men planen er at alt skal være pent og ordentlig innen 17. mai.

Dette betyr også at søppeldunkene i perioder må stå på utsiden av bygget. Foreløpig står de ved kjellertrappen til oppgang 56c. De blir satt inn under tak igjen mens arbeiderne har påskefri.

Veldig viktig å passe på at søppel ikke havner utenfor dunkene! Vi vil helst ikke ha rotter og mus løpende rundt i bakgården!

Oppdatering – Balkonger i bakgård

Arkitekten sender nå tegninger til forskjellige utbyggere slik at man kan se hva som faktisk er mulig å få bygd.

Minner om at det ikke er vedtatt å bygge noe enda men at vi følger vedtaket som ble vedtatt ved forrige generalforsamling.

«Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at selskapet skal utrede muligheten

for bygging av balkonger inn mot bakgården, kostnader som

påløper vedrørende utredning- og søkeprosessen

bekostes av selskapet. Hvilke leiligheter som kan få

balkong vil avgjøres innen en eventuell rammesøknad sendes til

plan- og bygningsmyndighetene for behandling.

Styret får fullmakt til å engasjere prosjektleder/arkitekt for

utredning samt utarbeidelse av en rammesøknad. Etter at

plan- og bygningsmyndighetene har behandlet søknaden og en

eventuelt godkjenning foreligger, legges saken frem for en ny

generalforsamling.»

Stegene er som følger:

  1. Sjekke hvem som kan få balkong.
  2. Sjekke hvem av de som kan få som faktisk ønsker en balkong
  3. Søke plan og bygg
  4. Deretter må forslaget opp i ny generalforsamling for å vedta om man faktisk skal bygge

 

Styret påpeker at det er knyttet usikkerhet om dette prosjektet blir realisert. Og så det nødvendig å minne om dette da enkelte salgsannonser innehold feil informasjon.