Oppdatering – Balkonger i bakgård

Arkitekten sender nå tegninger til forskjellige utbyggere slik at man kan se hva som faktisk er mulig å få bygd.

Minner om at det ikke er vedtatt å bygge noe enda men at vi følger vedtaket som ble vedtatt ved forrige generalforsamling.

«Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at selskapet skal utrede muligheten

for bygging av balkonger inn mot bakgården, kostnader som

påløper vedrørende utredning- og søkeprosessen

bekostes av selskapet. Hvilke leiligheter som kan få

balkong vil avgjøres innen en eventuell rammesøknad sendes til

plan- og bygningsmyndighetene for behandling.

Styret får fullmakt til å engasjere prosjektleder/arkitekt for

utredning samt utarbeidelse av en rammesøknad. Etter at

plan- og bygningsmyndighetene har behandlet søknaden og en

eventuelt godkjenning foreligger, legges saken frem for en ny

generalforsamling.»

Stegene er som følger:

  1. Sjekke hvem som kan få balkong.
  2. Sjekke hvem av de som kan få som faktisk ønsker en balkong
  3. Søke plan og bygg
  4. Deretter må forslaget opp i ny generalforsamling for å vedta om man faktisk skal bygge

 

Styret påpeker at det er knyttet usikkerhet om dette prosjektet blir realisert. Og så det nødvendig å minne om dette da enkelte salgsannonser innehold feil informasjon.

 

Reklamer