Ordinær generalforsamling avholdt

Godt fremmøte på gårsdagens generalforsamling. 71 aksjeeiere representert. Ny rekord? Takk til alle som bidro!

Det var knyttet størst spenning til spørsmålet om bygging av balkonger mot indre gård. 37 stemte mot, 34 stemte for at styret skulle jobbe videre med saken.

Dette betyr at det ikke gås videre i saken og at balkonger ikke skal bygges i bakgården.

Vedlikeholdsinstruks balkonger (FDV)

Det skal ikke monteres blomsterkasser på rekkverk eller i brystninger. Beboere henvises til å plante i potter etc.

Det skal ikke skrus eller monteres fast noen innretninger mm. på balkongenes brystninger eller gulv eller underside.

Det skal ikke annet enn vann ned i sluket på balkongene.

Videre henvises det til vedtektene angående generelt vedlikeholdsansvar.

Beboere med balkong er pliktig følge vedlikeholds instruksen gitt av FDV og overnvevnte punkter. FDV inneholder også datablad for materialene som er benyttet.

 

FDV er linket her.

Oppdatering – Balkonger i bakgård

Arkitekten sender nå tegninger til forskjellige utbyggere slik at man kan se hva som faktisk er mulig å få bygd.

Minner om at det ikke er vedtatt å bygge noe enda men at vi følger vedtaket som ble vedtatt ved forrige generalforsamling.

«Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at selskapet skal utrede muligheten

for bygging av balkonger inn mot bakgården, kostnader som

påløper vedrørende utredning- og søkeprosessen

bekostes av selskapet. Hvilke leiligheter som kan få

balkong vil avgjøres innen en eventuell rammesøknad sendes til

plan- og bygningsmyndighetene for behandling.

Styret får fullmakt til å engasjere prosjektleder/arkitekt for

utredning samt utarbeidelse av en rammesøknad. Etter at

plan- og bygningsmyndighetene har behandlet søknaden og en

eventuelt godkjenning foreligger, legges saken frem for en ny

generalforsamling.»

Stegene er som følger:

  1. Sjekke hvem som kan få balkong.
  2. Sjekke hvem av de som kan få som faktisk ønsker en balkong
  3. Søke plan og bygg
  4. Deretter må forslaget opp i ny generalforsamling for å vedta om man faktisk skal bygge

 

Styret påpeker at det er knyttet usikkerhet om dette prosjektet blir realisert. Og så det nødvendig å minne om dette da enkelte salgsannonser innehold feil informasjon.