Oppdatering av husordensreglene

I tråd med anbefaling fra Oslo Brann og Redningsetat har vi nå lagt inn forbudet om montering av fryser og kjøleskap inn i ordensreglene samt endret noe på språk og presiseringer.

 

Se her for link til de oppdaterte reglene