Nyhetsbrev – Mars 2017

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. Som nevnt i forrige infobrev har vi ta et valg av aktør for å montere nye branndører i kjellerne (mellom oppgangene / brannskiller). Disse er nå i bestilling og vi kommer tilbake med oppstart for dette prosjektet. Vi begynner nå å få lukket samtlige aksjoner i handlingsplanen.

Minner også om den oppdaterte branninstruksen vi lagde våren 2016 , trykk her.

NB! Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, bruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

 

Status fjerning av gamle vannrør

Når nye branndører i kjellerområdet blir montert så blir alle åpne hull i disse brannskillene også tettet med brannsikkert stoff. I den forbindelse så har vi også valgt å fjerne gamle vannrør – vannrør som er blitt hengende igjen etter installasjon av nye vannrør for en del år siden. Takfestene for de gamle rørene var i dårlig forfatning og kunne i verste fall falle ned og skade noen. Det var mye vann i rørene i tillegg til at det lå listverk, ski og skistaver oppå rørene. Per nå gjenstår fjerning av noen gamle rør som går gjennom en del av beboernes boder (10-12 boder). I den forbindelse vil vi en av de nærmeste dagene måtte låne bodnøkler til de bodene som er berørt. Vi tar kontakt med eier gjennom en av informasjonskanalene våre (SMS, Mail, Facebook eller telefon).

 

Internett/TV

Styret har reforhandlet avtale med Viken Fiber/Altibox om internett og TV. Etter å ha gjennomført en undersøkelse i aksjelaget har styret gått inn for en fellespakke fra leverandøren skulle bestå av produktene «TV Grunnpakke» og «Fiberbredbånd 50/50Mbps» (altså 50x raskere hastighet enn vi har i dag). Dette er nå kommet til veis ende, og vi signerer en ny femårskontrakt som er ca. 1/3 lavere pris enn hva tidligere kontrakt var på og vil spare borettslaget for et sekssifret beløp årlig fremover.

 

Nye individuelle oppgraderingspriser er gjengitt under.

Altibox Fiberbredbåndt 80/80Mbps: 99kr per mnd

Altibox Fiberbredbåndt 150/150Mbps: 149kr per mnd

Altibox Fiberbredbåndt 500/500Mbps; 299kr per mnd

Hjemmetelefon: 140kr per mnd

Oppgradering til TV Basis fra Grunnpakke: 160kr per mnd

 

Altibox og styret kommer mer med info rundt når dette trer i kraft samt andre nye løsninger som kommer ila våren og sommeren. Andre tilvalg eller pakker følger som før ordinære markedspriser.

Se www.altibox.no for mer informasjon.

 

 

Facebookgruppe

Minner også om bygårdsgruppen på Facebook som er ment for aksjonærer og beboere. Bli medlem her https://www.facebook.com/groups/510501619122642/

 

Skade på vegg og i leilighet – defekt takrenne

Da har blikkenslager fikset takrennen og endret trase på denne vekk fra taket i Waldemar Thranes gate og inn på stigningsrøret i Brandts gate (Vi har også byttet defekt takrenne på vaskeriet over sykkelskuret).

I forbindelse med en inspeksjon vi hadde på fredag så fant vi et hull i fasaden rett innerst i hjørnet. Det skylles nok overvann over en lengre periode som har slitt bort murpussen. Dette hullet er tettet og et mer solid endebeslag er montert på takrennen for å unngå fremtidig slitasje i dette området. Dette er småkostnader og innenfor estimatet vårt.

 

 

 

Møll

 Fikk nylig melding om en beboer som har funnet møll i boden sin. Møllen er ikke så lett å se. Hunmøllen kan ikke fly men går rundt og legger egg i ull, pels og silke materialer. Vi er helt avhengig av at hver enkelt beboer tar ansvar, rydder og går igjennom sine boder inklusive esker og poser. Samt pakker tekstiler forsvarlig i innsektssikre beholdere. Benytt gjerne muligheten til å vaske boden og kaste gamle gjenstander. Det blir snart varmere i været og da sprer dette seg raskt. Styret har sendt en forespørsel til Anticimex om å sette ut indikatorstasjoner men det hjelper lite hvis ingen beboere tar aksjon i sine boder. Minner om at beboerne, ifølge vedtektene skal holde bodene/leilighetene innsektsfrie. For å unngå spredning har jeg en oppfordring til samtlige aksjonærer: Ta ansvar. Sjekk boden. Rydd boden. Vask boden. Pakk forsvarlig.

 

 

Avtale Anticimex – Skadedyr

Boligselskapet har en løpende avtale med skadedyrselskapet Anticimex om behandling av skadedyr i gården vår. Hvis du har skadedyr i leiligheten din kan du kontakte Anticimex.no på telefon 815 48 250 og oppgi vårt kundenummer 44006285 så vil de komme på en inspeksjon og iverksette nødvendige tiltak. Avtalen vår «Anticimex Fullserviceavtale Skadedyr» er en avtale som innbefatter beskyttelse mot, og sanering av alle typer skadedyr, både insekter, rotter og mus. Den omfatter ikke behandling av sopp eller mugg.Beboere som bryter vedlikeholdsplikten eller at det påløper merkostnader som ikke dekkes av totalavtalen (transport, fryselager mm.) må dekke dette selv.

 

Veggedyr

Sesongen for skadedyr er i gang. Husk å ta forhåndsregler når dere reiser for å unngå å ta med veggedyr hjem. Slik unngår du veggedyr på hotell: Trykk på link til artikkel

 

Oppbevaring av større mengder søppel i leilighet/fellesareal

Vi har hatt tilfeller der vi ser beboere oppbevare mye søppel i vindu samt i trappeoppgangen. Dette er ikke tillatt. Vis hensyn og hold leiligheten ren og tøm søpla regelmessig.

 

Ny rutine container

Vi får fremover lukket container, like god plass men har dører så vi kan stenge når full. E avfall legges på siden av containeren og tas manuelt av operatøren ved avhenting (kostnadsfritt).

 

 

Viktige datoer 2017

BAKGÅRDSMARKED i 2017: Søndag 14. mai kl. 12.00-17.00.

VÅRDUGNAD 2017: Torsdag 27. april kl. 18.00. I etterkant blir det som vanlig pølser og brus, og alle som deltar mottar en vinflaske.

Generalforsamling 2017: Torsdag 18. mai kl. 18.00 i Geitmyrsveien 7D. Samme sted som i fjor.

 

Reklame

Nyhetsbrev – Februar 2017

SØPPEL SØPPEL SØPPEL!

Påminnelse!

Restavfall som er kildesortert skal i søppelrommet, kun grønne, hvite og blå poser.

Papp og papir skal i pappbeholderne utenfor vaskeriet.

Søppel skal ikke ligge i oppgangen, ikke 1 minutt og ikke flere timer.

Husk også å tøm søppel i leilighet før man reiser bort over lengre tid.

Glass og metall: skal i beholderne nederst i Bjerregaardsgate (mot Uelandsgate).

Vi ser en negativ utvikling på håndtering av overnevnte og ber om en skjerpings fremover.

 

Problemer med varmtvann er løst (spring og dusj)

Etter at vi skiftet blandeventil og varmtvannspumpe har vi fått meldinger om stabil drift og godt trykk hos de berørte.

 

Minner om frist til forslag som skal behandles på generalforsamling

Frist til å sende inn forslag man ønsker behandlet til GF er satt til 5 mars.

Husk at det må komme tydelig frem hvilken sak man ønsker å fremme og hva man ønsker det stemmes om. Forslag sendes til styret.bb@gmail.com for styrebehandling.

 

Minner om – Ny automatisk strømmåler for alle

Hafslund bytter samtlige strømmålere i Oslo og vi er intet unntak. De sender varsel per post og per sms når strømmen må stenges. De har egne nøkler så de skal ikke ha behov for assistanse for å komme seg inn i bygget.

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. I perioden har vi fått kontrollert alle Brannslukningsapparater i fellesarealet samt inkludert denne rutinen i årshjulet for å sikre at dette blir gjort hvert år.  Vi har også tatt et valg av aktør for å montere nye branndører i kjellerne (mellom oppgangene / brannskiller) samt branntetting av rørgjennomføringer. Så vi begynner å få lukket de fleste av aksjonene.

Forhager Waldemar Thranes Gate

Styret har innhentet tilbud fra 3 aktører og ønsker å vurdere alternativene. Hvis beboere har konkrete tips eller innspill til dette arbeidet så gi oss beskjed. Vi ser for oss enkel beplantning langs vegg, nye gjerder (muligens i smijern) samt utbedring av kantstein og grøntareal.

Prosjekt Energisparing

Mer info kommer før generalforsamling

 

Skade på vegg og i leilighet – defekt takrenne

Som tidligere kommunisert så har det har blitt en skade innvendig i en leilighet i 47B, 5 etasje grunnet mulig defekt/feilkonstruert takrenne samt beskyttelse og mangelfullt vedlikehold fra boligsameiets side. Arbeidet starter i begynnelsen av mars og det vil forekomme noe støy i bakgården samt et stilas ved dette hjørnet. Vi hensyn og forsiktighet i dette området.

 

Internett/TV

Det er for dyrt å tre ut av nåværende kontrakt pga. binding, men styret er i reforhandlinger med Altibox rundt pris/innhold i grunnpakke. Det er satt opp fire alternativer vi kan gå videre å diskutere pris på, men vi må konkludere på aksjon ved neste styremøte. Beboere som ønsker ytre sin mening bes derfor svare på lenket spørreundersøkelse,

trykk her: https://goo.gl/forms/B635UnumjSC3T6Wx1

Vi tar opp kontakten med Altibox om to uker fra dato, og trenger derfor svar innen da.

 

Fra Valgkomitéen:

 Ønsker du å sitte i styret eller valgkomiteen?

På generalforsamlingen i Bjerregaardsgate Boligselskap 18. mai er det valg på leder, medlemmer og varamedlem i styret. Ønsker du å stille til valg? Gi en tilbakemelding til undertegnede, med noen få ord om deg selv og hvilket verv du ønsker å stille til valg på. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å stille. Boligselskapet har bruk for både teknisk, praktisk og økonomisk kompetanse. Frist for å melde sin interesse er tirsdag 7. mars., men meld gjerne inn før.

Ta gjerne kontakt dersom du ha spørsmål.

For Valgkomiteen,

Ida Mathisen

idaruth@gmail.com

Nyhetsbrev – oktober 2016

Dugnad

Minner om dugnad torsdag 20 oktober klokken 1800. Vi skal blant annet rydde det gamle vaktmesterkontoret, beise utemøbler samt sette disse til vinterlagring. Alle som deltar mottar en flaske vin.

 

Budsjett og husleie for 2017

Styret har vedtatt budsjettet for neste år og har lagt inn følgende ekstraordinære poster over driftsbudsjettet:

  • Brannvern – 600.000kr
  • Gjerde og beplantning i Waldemar Thranes Gate – 200.000kr

 

Se vedlagt linket likviditetsbudsjett og budsjettbrev.

Styret har vedtatt at husleien holdes uendret i 2018 og at den negative likviditetsendringen dekkes av oppsparte midler.

 

Prosjekt Energisparing

Styret jobber nå videre med prosjekt energisparing. Selskapet Boligenergi var her på befaring og kommer med et tilbud på en totalvurdering av energisparingstiltak. En slik undersøkelse støttes med opp til 50% fra Enova.

 

Styret har notert seg at nabosameiet har skaffet seg bergvarme som er en av mangle mulige løsninger. Vi har også hentet inn et konkret tilbud på installering av termostater på radiatorene, i dette eksemplet mente leverandøren at vi kan kunne kutte energikostnaden med opp til 20 %. Mer info kommer i løpet av vinteren og på nyåret samt at vi har som målsetning å komme med konkrete forslag til generalforsamlingen.

 

Søppelrom

Søppelrommet har nå fått nytt LED lys som skal stå på hele tiden. Søppelkassene blir satt inn der denne uken.

 

Utelys

Det blir montert noe lys ved plattingen i bakgården pga. sikkerhet, dette skal hovedsakelig lyse nedover for å unngå sjenanse mot soveromsvinduer.

 

Sikkerhet

Fått en del meldinger om dører som holdes åpne, som ikke lukkes skikkelig samt personer som tukler med låser. Viktig påminnelse at ved antagelse om innbrudd / forsøk på innbrudd skal politiet varsles på 02800.

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Styret skal nå gjennomgå rapporten og gi eventuell feedback til rådgiveren. Neste steg blir en risikogjennomgang og en handlingsplan for aksjoner og eventuelle investeringer.

 

Møll

 

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner og fysiske inspeksjoner, foreløpig ser det ut til at det har roet seg men Anticimex følger opp og vurderer løpende. Vi har fått melding om møll i 47B i perioden og beboere bes sjekke bodene sine nøye.

 

Sykler – minirusken

Minirusken var vellykket og vi har tatt å fjernet over 40 sykler. Det er 5 år siden sist vi hadde en slik aksjon og tallene var så å si likt.

 

Syklene lagres ett halvt år for deretter å bli donert til gjenbruk via en vernet bedrift.

 

Beholdere for innsamling av farlig avfall

Denne uken er det satt ut beholdere for farlig avfall. For mer info samt instruks fra kommunen se linket skriv her.

 

Containere

Det vil bli satt ut 3 stk containere i forbindelse med dugnaden Torsdag 20. Oktober. Beboere kan benytte disse til privat avfall hvis de ikke er overfylte (NB! Ikke el avfall, dette burer kommer i november).
 

Nyhetsbrev fra styret- August 2016

Brannvern Vi innhenter nå tilbud fra 3 aktører på en totalvurdering av brannsikkerheten (privat aktør). Mer info kommer ila høsten. Oppdatert handlingsplan er tilgjengelig her. Minner om at alle skal ha 1 røykvarsler og 1 slukningsapparat i leiligheten. Skal ikke være eldre enn 5 år eller ukontrollert de siste 5 årene.

Ny vaktmester Vår vaktmester Bygårdsservice kontakter du om vedrørende: Dører som ikke smekkes, skifte av lyspære, porten, rot og skrot, varmeproblemer, vann, lekkasjer, snø, strøing, is og andre praktiske saker. Om vaktmester er usikker, så kontakter de styret. De har telefon: 905 20 631  – kontortid er

8-16 på hverdager, men ved akutt behov kan man også ringe døgnservice på samme nummer.

De nås også på: post@bygardsservice.no

Håndløpere i trappeoppgangene

Som tidligere kommunisert så fikk vi støtte av Oslo Kommune for tilgjengelighetstiltak i trappeoppgangene med en budsjettramme på 300.000kr. Styret har godkjent tilbudet fra Aarsrud Bygg AS. Gode priser gjør at vi har som målsetning å gjøre dette ferdig i samtlige oppganger ila året. Mer info kommer.

Sentralfyren

Sentralfyren må test-kjøres før fyringssesongen og arbeidet med dette starter omgående. Mulig vi må ha noe felles lufting i denne perioden, følg med på facebook eller e-post for varsler.

 

Rehabilitering av teknisk rom og søppelrom Arbeidet avsluttes nå og kun rydding, uttørking og maling gjenstår. Håper alt er ferdigstilt i inneværende måned. Vi ser frem til å bli ferdige og få penere og sikrere søppelrom, teknisk rom og vaktmesterkontor. Vi har flagget at vi ønsker kompensasjon for forsinkelser, men endelig utfall vet vi ikke før siste byggemøte om ca. 14 dager.

 

Belysning

Styret innhenter nå tilbud på belysning på plattingen (nøktern belysning for å skjerme soverom) samt nytt opplegg i fyrrom og søppelrom

 

Skadedyr – møll mm.

Veggedyr

Sesongen for skadedyr er i gang. Husk å ta forhåndsregler når dere reiser for å unngå å ta med veggedyr hjem. Se link til artikkel

Møll

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner, foreløpig ser det ut til at det har roet seg men Anticimex følger opp og vurderer løpende. Vi har ikke fått meldinger om flere leiligheter som har blitt infisert. Viktig at man pakker inn ull, pels og silke i lufttette beholdere samt vasker og støvsuger boden med jevne mellomrom. Se artikkel for nyttig info.

 

 

Eiendomsskatt

De som har fått eiendomsskatt har fått eget brev som kommer i posten i disse dager.

 Se linket infoskriv fra forretningsfører for mer informasjon. En klage på prinsipielt grunnlag ble også fremmet på vegne av de beboerne som ønsket dette. Underlaget er basert på input fra selvangivelsen deres og hvis det er feil her bes beboere selv kontakte skattemyndighetene.

 

Økonomi

Se linket økonomisk rapport per 2 kvartal 2016 her.