Nyhetsbrev – oktober 2016

Dugnad

Minner om dugnad torsdag 20 oktober klokken 1800. Vi skal blant annet rydde det gamle vaktmesterkontoret, beise utemøbler samt sette disse til vinterlagring. Alle som deltar mottar en flaske vin.

 

Budsjett og husleie for 2017

Styret har vedtatt budsjettet for neste år og har lagt inn følgende ekstraordinære poster over driftsbudsjettet:

  • Brannvern – 600.000kr
  • Gjerde og beplantning i Waldemar Thranes Gate – 200.000kr

 

Se vedlagt linket likviditetsbudsjett og budsjettbrev.

Styret har vedtatt at husleien holdes uendret i 2018 og at den negative likviditetsendringen dekkes av oppsparte midler.

 

Prosjekt Energisparing

Styret jobber nå videre med prosjekt energisparing. Selskapet Boligenergi var her på befaring og kommer med et tilbud på en totalvurdering av energisparingstiltak. En slik undersøkelse støttes med opp til 50% fra Enova.

 

Styret har notert seg at nabosameiet har skaffet seg bergvarme som er en av mangle mulige løsninger. Vi har også hentet inn et konkret tilbud på installering av termostater på radiatorene, i dette eksemplet mente leverandøren at vi kan kunne kutte energikostnaden med opp til 20 %. Mer info kommer i løpet av vinteren og på nyåret samt at vi har som målsetning å komme med konkrete forslag til generalforsamlingen.

 

Søppelrom

Søppelrommet har nå fått nytt LED lys som skal stå på hele tiden. Søppelkassene blir satt inn der denne uken.

 

Utelys

Det blir montert noe lys ved plattingen i bakgården pga. sikkerhet, dette skal hovedsakelig lyse nedover for å unngå sjenanse mot soveromsvinduer.

 

Sikkerhet

Fått en del meldinger om dører som holdes åpne, som ikke lukkes skikkelig samt personer som tukler med låser. Viktig påminnelse at ved antagelse om innbrudd / forsøk på innbrudd skal politiet varsles på 02800.

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Styret skal nå gjennomgå rapporten og gi eventuell feedback til rådgiveren. Neste steg blir en risikogjennomgang og en handlingsplan for aksjoner og eventuelle investeringer.

 

Møll

 

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner og fysiske inspeksjoner, foreløpig ser det ut til at det har roet seg men Anticimex følger opp og vurderer løpende. Vi har fått melding om møll i 47B i perioden og beboere bes sjekke bodene sine nøye.

 

Sykler – minirusken

Minirusken var vellykket og vi har tatt å fjernet over 40 sykler. Det er 5 år siden sist vi hadde en slik aksjon og tallene var så å si likt.

 

Syklene lagres ett halvt år for deretter å bli donert til gjenbruk via en vernet bedrift.

 

Beholdere for innsamling av farlig avfall

Denne uken er det satt ut beholdere for farlig avfall. For mer info samt instruks fra kommunen se linket skriv her.

 

Containere

Det vil bli satt ut 3 stk containere i forbindelse med dugnaden Torsdag 20. Oktober. Beboere kan benytte disse til privat avfall hvis de ikke er overfylte (NB! Ikke el avfall, dette burer kommer i november).
 

Nyhetsbrev fra styret – september 2016

Brannvern

Vi innhentet tilbud fra 3 aktører på en totalvurdering av brannsikkerheten (privat aktør). Prisen spriket fra rundt 30.000kr til 60.000kr eksklusive merverdiavgift. I vurderingen av aktør har også uavhengighet blitt vurdert som et viktig punkt. Styret har bestemt seg for å gå for Brannrådgiverne som hadde en lav pris og gir godt inntrykk samt operer som en uavhengig aktør (ikke utøvende). Tjenesten er bestilt og styret kommer tilbake med fremdrift utover høsten.

Håndløpere i trappeoppgangene

Som tidligere kommunisert fikk vi støtte av Oslo Kommune for tilgjengelighetstiltak i trappeoppgangene med en budsjettramme på 300.000kr. Styret har godkjent tilbudet fra Aarsrud Bygg AS. Oppstart er estimert til midten av Oktober.

 

Sentralfyren

Varmen settes på i medio oktober når utetemperaturen synker ytterligere.

 

Rehabilitering av tak i teknisk rom og søppelrom

Arbeidet ble avsluttet 1 september. Som et ledd i sluttoppgjøret fikk vi ytterligere 35000kr fratrekk på sluttestimatet. Byggelederrapport blir distribuert når den er klar, denne inkluderer detaljert informasjon rundt arbeidet på prosjektet.

 

Belysning

Styret har nå hentet inn tilbud på belysning på plattingen (nøktern belysning for å skjerme soverom) samt nytt opplegg i fyrrom og søppelrom. Det eksisterende kunne ikke remonteres. Kommer tilbake med mer info når vi får normalisert tilbudene.

 

 

Møll

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner og fysiske inspeksjoner, foreløpig ser det ut til at det har roet seg men Anticimex følger opp og vurderer løpende. Vi har heller ikke i denne perioden fått meldinger om flere leiligheter/kjellerganger som har blitt infisert.

 

Økonomi

Styret har startet prosessene for å lande et budsjettforslag for 2017. Utgangspunktet er basert på kostnadene som har påløpt hittil i år samt behovet for vedlikehold det neste året. Sentralt her er selvsagt aksjoner for brannvern samt vedlikeholdsplanen.

 

 

Finans

Lånet i husbanken har hatt fastrente som utløper på nyåret. Styret vil nå se på om refinansiering er en mulighet for besparelser eller reforhandlinger av gjeldene vilkår.

Mer info kommer.

Dugnad

Minner om dugnad 20 oktober klokken 18. Som vanlig vil det være grilling og sosialisering etter dugnaden. Benytt sjansen for fysisk aktivitet og en hyggelig prat med naboer. Arbeidslister vil bli delt ut og hengt opp på forhånd.

 

Sykler – minirusken

Det har hopet seg opp en del sykler og noen gamle barnevogner som vi antar er eierløse. Vi kommer straks med info om et merkesystem slik at vaktmester kan fjerne de som ikke har eier. Disse lagres ett halvt år for deretter å bli donert til gjenbruk via en vernet bedrift.

 

Beholdere for innsamling av farlig avfall

I uke 42 blir det satt ut beholdere for farlig avfall. For mer info samt instruks fra kommunen se linket skriv her.

 

Minner om: Ny vaktmester!

De har telefon: 905 20 631  – kontortid er 8-16 på hverdager (har også døgnvakt)

De nås også på: post@bygardsservice.no

 

Nyhetsbrev fra styret- August 2016

Brannvern Vi innhenter nå tilbud fra 3 aktører på en totalvurdering av brannsikkerheten (privat aktør). Mer info kommer ila høsten. Oppdatert handlingsplan er tilgjengelig her. Minner om at alle skal ha 1 røykvarsler og 1 slukningsapparat i leiligheten. Skal ikke være eldre enn 5 år eller ukontrollert de siste 5 årene.

Ny vaktmester Vår vaktmester Bygårdsservice kontakter du om vedrørende: Dører som ikke smekkes, skifte av lyspære, porten, rot og skrot, varmeproblemer, vann, lekkasjer, snø, strøing, is og andre praktiske saker. Om vaktmester er usikker, så kontakter de styret. De har telefon: 905 20 631  – kontortid er

8-16 på hverdager, men ved akutt behov kan man også ringe døgnservice på samme nummer.

De nås også på: post@bygardsservice.no

Håndløpere i trappeoppgangene

Som tidligere kommunisert så fikk vi støtte av Oslo Kommune for tilgjengelighetstiltak i trappeoppgangene med en budsjettramme på 300.000kr. Styret har godkjent tilbudet fra Aarsrud Bygg AS. Gode priser gjør at vi har som målsetning å gjøre dette ferdig i samtlige oppganger ila året. Mer info kommer.

Sentralfyren

Sentralfyren må test-kjøres før fyringssesongen og arbeidet med dette starter omgående. Mulig vi må ha noe felles lufting i denne perioden, følg med på facebook eller e-post for varsler.

 

Rehabilitering av teknisk rom og søppelrom Arbeidet avsluttes nå og kun rydding, uttørking og maling gjenstår. Håper alt er ferdigstilt i inneværende måned. Vi ser frem til å bli ferdige og få penere og sikrere søppelrom, teknisk rom og vaktmesterkontor. Vi har flagget at vi ønsker kompensasjon for forsinkelser, men endelig utfall vet vi ikke før siste byggemøte om ca. 14 dager.

 

Belysning

Styret innhenter nå tilbud på belysning på plattingen (nøktern belysning for å skjerme soverom) samt nytt opplegg i fyrrom og søppelrom

 

Skadedyr – møll mm.

Veggedyr

Sesongen for skadedyr er i gang. Husk å ta forhåndsregler når dere reiser for å unngå å ta med veggedyr hjem. Se link til artikkel

Møll

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner, foreløpig ser det ut til at det har roet seg men Anticimex følger opp og vurderer løpende. Vi har ikke fått meldinger om flere leiligheter som har blitt infisert. Viktig at man pakker inn ull, pels og silke i lufttette beholdere samt vasker og støvsuger boden med jevne mellomrom. Se artikkel for nyttig info.

 

 

Eiendomsskatt

De som har fått eiendomsskatt har fått eget brev som kommer i posten i disse dager.

 Se linket infoskriv fra forretningsfører for mer informasjon. En klage på prinsipielt grunnlag ble også fremmet på vegne av de beboerne som ønsket dette. Underlaget er basert på input fra selvangivelsen deres og hvis det er feil her bes beboere selv kontakte skattemyndighetene.

 

Økonomi

Se linket økonomisk rapport per 2 kvartal 2016 her.