Nyhetsbrev – oktober 2016

Dugnad

Minner om dugnad torsdag 20 oktober klokken 1800. Vi skal blant annet rydde det gamle vaktmesterkontoret, beise utemøbler samt sette disse til vinterlagring. Alle som deltar mottar en flaske vin.

 

Budsjett og husleie for 2017

Styret har vedtatt budsjettet for neste år og har lagt inn følgende ekstraordinære poster over driftsbudsjettet:

  • Brannvern – 600.000kr
  • Gjerde og beplantning i Waldemar Thranes Gate – 200.000kr

 

Se vedlagt linket likviditetsbudsjett og budsjettbrev.

Styret har vedtatt at husleien holdes uendret i 2018 og at den negative likviditetsendringen dekkes av oppsparte midler.

 

Prosjekt Energisparing

Styret jobber nå videre med prosjekt energisparing. Selskapet Boligenergi var her på befaring og kommer med et tilbud på en totalvurdering av energisparingstiltak. En slik undersøkelse støttes med opp til 50% fra Enova.

 

Styret har notert seg at nabosameiet har skaffet seg bergvarme som er en av mangle mulige løsninger. Vi har også hentet inn et konkret tilbud på installering av termostater på radiatorene, i dette eksemplet mente leverandøren at vi kan kunne kutte energikostnaden med opp til 20 %. Mer info kommer i løpet av vinteren og på nyåret samt at vi har som målsetning å komme med konkrete forslag til generalforsamlingen.

 

Søppelrom

Søppelrommet har nå fått nytt LED lys som skal stå på hele tiden. Søppelkassene blir satt inn der denne uken.

 

Utelys

Det blir montert noe lys ved plattingen i bakgården pga. sikkerhet, dette skal hovedsakelig lyse nedover for å unngå sjenanse mot soveromsvinduer.

 

Sikkerhet

Fått en del meldinger om dører som holdes åpne, som ikke lukkes skikkelig samt personer som tukler med låser. Viktig påminnelse at ved antagelse om innbrudd / forsøk på innbrudd skal politiet varsles på 02800.

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Styret skal nå gjennomgå rapporten og gi eventuell feedback til rådgiveren. Neste steg blir en risikogjennomgang og en handlingsplan for aksjoner og eventuelle investeringer.

 

Møll

 

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner og fysiske inspeksjoner, foreløpig ser det ut til at det har roet seg men Anticimex følger opp og vurderer løpende. Vi har fått melding om møll i 47B i perioden og beboere bes sjekke bodene sine nøye.

 

Sykler – minirusken

Minirusken var vellykket og vi har tatt å fjernet over 40 sykler. Det er 5 år siden sist vi hadde en slik aksjon og tallene var så å si likt.

 

Syklene lagres ett halvt år for deretter å bli donert til gjenbruk via en vernet bedrift.

 

Beholdere for innsamling av farlig avfall

Denne uken er det satt ut beholdere for farlig avfall. For mer info samt instruks fra kommunen se linket skriv her.

 

Containere

Det vil bli satt ut 3 stk containere i forbindelse med dugnaden Torsdag 20. Oktober. Beboere kan benytte disse til privat avfall hvis de ikke er overfylte (NB! Ikke el avfall, dette burer kommer i november).
 

Nyhetsbrev fra styret – september 2016

Brannvern

Vi innhentet tilbud fra 3 aktører på en totalvurdering av brannsikkerheten (privat aktør). Prisen spriket fra rundt 30.000kr til 60.000kr eksklusive merverdiavgift. I vurderingen av aktør har også uavhengighet blitt vurdert som et viktig punkt. Styret har bestemt seg for å gå for Brannrådgiverne som hadde en lav pris og gir godt inntrykk samt operer som en uavhengig aktør (ikke utøvende). Tjenesten er bestilt og styret kommer tilbake med fremdrift utover høsten.

Håndløpere i trappeoppgangene

Som tidligere kommunisert fikk vi støtte av Oslo Kommune for tilgjengelighetstiltak i trappeoppgangene med en budsjettramme på 300.000kr. Styret har godkjent tilbudet fra Aarsrud Bygg AS. Oppstart er estimert til midten av Oktober.

 

Sentralfyren

Varmen settes på i medio oktober når utetemperaturen synker ytterligere.

 

Rehabilitering av tak i teknisk rom og søppelrom

Arbeidet ble avsluttet 1 september. Som et ledd i sluttoppgjøret fikk vi ytterligere 35000kr fratrekk på sluttestimatet. Byggelederrapport blir distribuert når den er klar, denne inkluderer detaljert informasjon rundt arbeidet på prosjektet.

 

Belysning

Styret har nå hentet inn tilbud på belysning på plattingen (nøktern belysning for å skjerme soverom) samt nytt opplegg i fyrrom og søppelrom. Det eksisterende kunne ikke remonteres. Kommer tilbake med mer info når vi får normalisert tilbudene.

 

 

Møll

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner og fysiske inspeksjoner, foreløpig ser det ut til at det har roet seg men Anticimex følger opp og vurderer løpende. Vi har heller ikke i denne perioden fått meldinger om flere leiligheter/kjellerganger som har blitt infisert.

 

Økonomi

Styret har startet prosessene for å lande et budsjettforslag for 2017. Utgangspunktet er basert på kostnadene som har påløpt hittil i år samt behovet for vedlikehold det neste året. Sentralt her er selvsagt aksjoner for brannvern samt vedlikeholdsplanen.

 

 

Finans

Lånet i husbanken har hatt fastrente som utløper på nyåret. Styret vil nå se på om refinansiering er en mulighet for besparelser eller reforhandlinger av gjeldene vilkår.

Mer info kommer.

Dugnad

Minner om dugnad 20 oktober klokken 18. Som vanlig vil det være grilling og sosialisering etter dugnaden. Benytt sjansen for fysisk aktivitet og en hyggelig prat med naboer. Arbeidslister vil bli delt ut og hengt opp på forhånd.

 

Sykler – minirusken

Det har hopet seg opp en del sykler og noen gamle barnevogner som vi antar er eierløse. Vi kommer straks med info om et merkesystem slik at vaktmester kan fjerne de som ikke har eier. Disse lagres ett halvt år for deretter å bli donert til gjenbruk via en vernet bedrift.

 

Beholdere for innsamling av farlig avfall

I uke 42 blir det satt ut beholdere for farlig avfall. For mer info samt instruks fra kommunen se linket skriv her.

 

Minner om: Ny vaktmester!

De har telefon: 905 20 631  – kontortid er 8-16 på hverdager (har også døgnvakt)

De nås også på: post@bygardsservice.no

 

Nyhetsbrev fra styret – Juni/Juli 2016

Nytt styret er satt

Da er det nye styret satt for styreåret 2016 – 2017. Vil takke Ola og Åse for innsatsen de siste årene og ønsker Mikkel og Julie (vara) velkommen. Kontaktinfo og ansvarsfordeling finner dere via denne linken: Kontaktinfo Se for øvrig grovplan for fokuspunkter de kommende månedene, grovplan.

 

Søppelposer i oppgangen

Det er ikke tillatt å oppbevare søppelposer / bleieposer i oppgangen. Dette skaper vondt lukt og sjenanser for naboer.

Grøntareal Da har vi fått tilbakestilt grøntarealene og ser at ting begynner å bli penere rundt bygget. Styret har bestilt anleggsgartner til å plante opp i blomsterkassene på begge plattingene.  Prosjekt grøntareal fortsetter ila høsten og neste år men må ses i sammenheng med likviditeten fremover. 

Ny vaktmester 

Styret har som kommunisert sagt opp kontrakten med Frode Gran og signert ny kontrakt med Bygårdsservice. Oppstart av Bygårdservice sine tjenester er satt til 1. August. Frode Gran benyttes som normalt frem til denne datoen. Følg med på nettsiden/oppslagstavlen for nye instrukser og kontaktinfo etter 1 August. Styret håper på en enda bedre kvalitet i leveransen og beboere bes fortsatt sende inn tips til arbeid for vaktmester samt ros og ris. 

Lekkasjen i fyringsanlegget 

Lekkasjen i fyringsanlegget ble dyrere enn estimert og dette skyldes i hovedsak at vi ikke fant lekkasjepunkt i første omgang og måtte grave et større areal. I tillegg så vi det nødvendig å oppgradere rørene mellom fyrrom og Waldemar Thranes Gate da disse var i særdeles dårlig fatning. 

Oppgradering av fyringsanlegget 

Underveis i arbeidet med lekkasjen ble det kartlagt vesentlige avvik på fyringsutstyret blant annet at pumpen til automatisk etterfylling var defekt og frakoblet som har gjort at man har måtte etterfylle manuelt. Denne er nå fikset og nå kan vi også ta ut statistikk på hvor mye som etterfylles. Andre slitasjedeler er også skiftet og nå håper vi på bedre trykk og jevnere varme utover høsten og vinteren. 

Ny terasseplatting Den nye terasseplattingen er også ferdigstilt i perioden. Styret har bestilt 3 nye spisebordgrupper samt en ny grill.  Møblene blir montert ila neste uke.

Da vi har tatt et større innhogg i vedlikeholds-bufferen med uforutsette ekstrautgifter måtte vi være moderate i forhold til innkjøp i denne omgang. Vi kan se an neste års budsjett og prioritere behovet for ytterligere utemøbler deretter.

Rehabilitering av teknisk rom og søppelrom 

Her har det vært dårlig fremdrift i perioden men vi er sikret ressurser igjennom sommeren. Denne uken har vi hatt god fremdrift. Vi øker hyppigheten av inspeksjoner og kontakt med entreprenør. Det vil foregå noe støyende arbeid  når det sandblåses men fra neste uke skal det i hovedsak være stille arbeid innendørs. Vi ser frem til å bli ferdige og få penere og sikrere søppelrom, teknisk rom og vaktmesterkontor.

 Brannvern 

Styret har hentet inn priser på de fleste avvikene som ble kartlagt i vinter. Vi avventer nå styrebehandling for å se på muligheten å få en totalvurdering av brannsikkerheten. Dette får å sikre at tiltak vi gjør i nærmeste fremtid ikke skaper dobbeltarbeid. Vi starter nå merking av leiligheter da vi har mottatt gratis merking av Statens Kartverk. Dette var et av avvikene vi fikk og gjør det lettere å koordinere andre tiltak. Oppdatert handlingsplan kommer på nettsiden ila Juli. Minner om at alle skal ha 1 røykvarsler og 1 slukningsapparat i leiligheten. Bør ikke være eldre enn 5 år eller kontroller de siste 5 årene.

Dekkhotell

Dekkhotellet er flyttet til oppgang 56F. Ønsker du å leie dekkhotell? Ta kontakt med Svein Jarle for mer info.

Finansering

Styret vil ila høsten ta kontakt med DNB for å ytterligere forhandle lånebetingelsene. Mer info kommer.

 

Skadedyr – møll mm.

Veggedyr

Sesongen for skadedyr er i gang. Husk å ta forhåndsregler når dere reiser for å unngå å ta med veggedyr hjem. Se link til artikkel

Møll

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner. Anticimex følger opp og vurderer om ekstra tiltak som for eksempel sprøyting må til. Viktig at man pakker inn ull, pels og silke i lufttette beholdere samt vasker og støvsuger boden ved jevne mellomrom. Se artikkel for nyttig info.

 Rotter

Felllene har gjort jobben og i år har vi ikke hatt rotter på besøk. Viktig at latskapen ikke tar overhånd og at man fyller de tomme søppelbeholderne først samt ikke kaster restavfall i pappbeholderne så kan vi fortsette å være rottefrie fremover.
Eiendomskatt

Det er mye medieblest rundt innføring av eiendomsskatt. Eiendomskatt i sameier betales av sameiet da det er sameiet som eier bygg og grunn. Se linket infoskriv fra forretningsfører
Økonomi

Vi har hatt en del ekstrakostnader i forbindelse med lekkasje i fyringsanlegget og opsjonsarbeidet, vi har likviditet til å håndtere dette. Vi begynner også å få indikasjon på hva «prosjekt brannvern» kommer til å koste. Ytterligere info kommer etter sommerferien etter gjennomgang av økonomisk status for 1 halvdel av 2016.

 

Styret ønsker alle beboerne en riktig god sommer