Ønsker du å sitte i styret?

 På generalforsamlingen i Bjerregaardsgate Boligselskap 18. mai er det valg på leder, medlemmer og varamedlem i styret.
 

Ønsker du å stille til valg? Gi en tilbakemelding til undertegnede, med noen få ord om deg selv og hvilket verv du ønsker å stille til valg på. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å stille. Boligselskapet har bruk for både teknisk, praktisk og økonomisk kompetanse.

 

Kort om hva det innebærer å sitte i styret:

Styremedlem: Tid, lyst og kompetanse. Møter 1 gang pr. måned og generel epost korrespondanse. Salg av vasketid 1 gang pr. måned. Fakturaansvar for 2 utvalgte. Anslått arbeidstid ca 1-3t pr uke. Honorar rundt 20-30′ pr. styreår.

 

Varamedlem: Varamedlemmer har ikke møteplikt, men vil få kompensasjon for hvert møte de deltar og evt. andre oppgaver de påtar seg. Salg av vasketid 1-2 ganger iløpet av et styreår. 

 

Frist for å melde sin interesse er tirsdag 7. mars., men meld gjerne inn før.

 

Ta gjerne kontakt dersom du ha spørsmål (idaruth@gmail.com).

 

For Valgkomiteen,

Ida Mathisen

idaruth@gmail.com

Har du lyst til å sitte i styret?

Har du lyst og mulighet til å påvirke ditt nærmiljø, med andre ord gården du selv bor i? Ønsker du å bidra til utviklingen gården, eller om du kjenner noen som burde gjøre det, så ta kontakt med valgkomiteen (Mikkel, Anne og Åsmund) på følgende epost: aasmundkf@gmail.com. Søknadsfristen er tentativt satt til 10. Mars (innstilligen har frist 1. April).