Varmeanlegget er stengt

Vi har vært nødt til å slå av varmeanlegget for radiatorene. Gravingen der man leter etter hull i vannrør under bakken i gårdsrommet, har ført til ekstra stort vanntap i rørsystemet. Anlegget måtte derfor stenges. Det skal legges nye rør, men dette vil ta en del dager, og anlegget kan ikke startes opp igjen før alt er tett. Varmtvannet i dusj/vasker berøres ikke.

Vedlikeholdsinstruks balkonger (FDV)

Det skal ikke monteres blomsterkasser på rekkverk eller i brystninger. Beboere henvises til å plante i potter etc.

Det skal ikke skrus eller monteres fast noen innretninger mm. på balkongenes brystninger eller gulv eller underside.

Det skal ikke annet enn vann ned i sluket på balkongene.

Videre henvises det til vedtektene angående generelt vedlikeholdsansvar.

Beboere med balkong er pliktig følge vedlikeholds instruksen gitt av FDV og overnvevnte punkter. FDV inneholder også datablad for materialene som er benyttet.

 

FDV er linket her.

Balkonger og bruk (fasaderehabiliteringen)

Som meldt i e-post 23. februar er balkongene på utsiden av fasaden nå ferdig rehabilitert og kan tas i bruk.
Vi ber dere likevel om ikke å foreta noen inngrep av noe slag på disse balkongene før vi mottar en såkalt FDV-rapport (Forvaltning- Drift og Vedlikehold) fra entreprenøren, Viking entreprenør (for eksempel men ikke begrenset til blomsterkasser, skillevegger, terrassebord, solskjerming el.)
FDV-rapporten vil beskrive hvordan vi skal bruke og ta vare på balkongene med tanke på at teknisk stand og ytre flater blir bevart og ikke påført unødige skader. Dette også for at garantien fra leverandør skal opprettholdes. Alt til beste både for den enkelte bruker og boligselskapet.
Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart FDV-raporten foreligger.