Utskiftning av vinduer

Retningslinjer for utskiftning av vinduer og balkongdører

 

1 – Innledning

Disse retningslinjene er utarbeidet av styret så beboerne har et hjelpemiddel når vedlikehold eller utskiftninger

av vinduer og balkongdører er nødvendig. Fokuset vil ligge på vinduer, da det er de færreste av leilighetene som

har balkong og balkongdører.

I disse retningslinjene vil det ligge beskrivelse av fargevalg, utseende og andre ting som er avgjørende for

vedlikehold og eventuell utskiftning.

 

2 – Årsak til retningslinjene

  1. a) I Bjerregaardsgates Boligselskap AS sine vedtekter er det klart definert at det er den enkelte beboer som

selv er ansvarlig for vedlikehold og utskiftning av vinduer og balkongdører. (Se vedtektene punkt

4.1.(2)).

  1. b) I forhold til utseende må vi beholde dagens utseende, det betyr at blant annet antall spalter må være lik

det vinduet som tas ut.

 

3 – Farge

Vinduene skal males i følgende farge:

RAL 6005 – Mosegrønn

 

4 – Utseende

Vinduer og balkongdører som byttes skal i tråd med bygningsloven ha samme utseende som dagens vinduer og dører. Det betyr at er det tre vinduer som åpnes, skal også det nye vinduet ha lik avstand og størrelse på vinduene som kan åpnes. Det er aksjonærs plikt å erstatte med like vinduer så gården beholder samme utseende.

 

5 – Leverandører

Det finnes flere leverandører på vinduer og dører. Styret får noen ganger spørsmål om hvem de kan anbefale, og vi har tidligere hatt navn på enkelte leverandører på siden her. Det viser seg imidlertid at forskjellige aksjonærer har ulik erfaring med en og samme leverandør. Vi ønsker derfor ikke lenger å anbefale noen bestemte.

Innhenting av priser i høsten 2014, viste at prisnivået lå på ca 16.000 kr. inkl mva for de største vinduene – 3 lags glass, kvalitet som H-vindu. Prisen for det mindre vinduet lå på rundt 12.000 kr. Vinduene leveres da ferdig malt og monteres, fuges og listes.

 

Reklame