Brannvern

Kontroll av brannslukkereHva skal du gjøre selv
Eier eller bruker skal utføre regelmessig (Minst hvert kvartal) visuell kontroll av sine håndslukkere for å sikre at disse til enhver tid er intakte og funksjonsdyktige. Ved den visuelle kontrollen skal man forsikre seg om at håndslukkere:

– er plassert der den skal.
– er lett tilgjengelige, synlige og har bruksanvisningen vendt utover.
– har bruksanvisning som er leselig.
– ikke er synlig skadet.
– som har trykkindikator som angir tilfredsstillende trykk.
– Har forsegling / plombering som ikke er brutt
– med pulver som slukkemiddel blir ristet og snudd opp ned noen ganger for å holde pulveret flytende.
– ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen.

I de fleste hjem står det trykkladde pulverslukkere og disse skal på kontroll etter 5 år og på service etter 10 år. Er du usikker på om slukkeren din er trykkladet, se etter manometeret. Alle trykkladde slukkere har manometer / trykkindikator. Er du usikker på hvor gammel slukkeren din er, skal årstallet for produksjon være preget eller gravert inn på selve beholderen. Kilde: http://www.tryggogsikker.no/html/404.html

Test og vedlikehold av røykvarsler

•Test røykvarsleren 1 gang i måneden ved å trykke på knappen. Du bør teste med røykstikker. Brannvesnet anbefaler IKKE bruk av åpen ild for å teste røykvarslere.
•Batteri burde skiftes en gang i året. Gjør det til en vane å bytte batteriene 1. desember, samtidig med at du åpner julekalenderen. Desember er den måneden i året det er flest branner, så sørg for at røykvarsleren virker!
•Røykvarsleren må støvsuges med jevne mellomrom. Vær forsiktig og bruk «den lille kosten» slik at du ikke ødelegger elektronikken. Det er også mulig å rengjøre optiske røykvarslere ved hjelp av trykkluft
•Begynner røykvarsleren å pipe med gjentatte korte pipelyder, må batteriet byttes ut. Ha alltid et ekstra batteri i kjøleskapet. Skjer det at varsleren «tømmer» et batteri på under et år, kan det være feil på varsleren og den bør byttes ut.
Kilde: http://www.tryggogsikker.no/html/358.html