Kjøkken

 

Husk å rens sluk og filter i oppvaskmaskin og ventilator jevning

Se for øvrig  inspirasjon til vedlikehold av kjøkken fra :

http://www.nettoline.no/rengjoering-og-vedlikehold.aspx

Vedlikehold av matte foliedører

Vedlikehold av matte foliedører For alle våre foliedører innebærer den daglige rengjøringen bare bruk av oppvaskmiddel eller andre helt alminnelige rengjøringsmidler, som Ajax eller lignende produkter uten skuremidler og tilsatte fargestoffer. Spesielt flekker fra fargede væsker og stoffer bør straks vaskes av med en oppvridd klut tilsatt alminnelig rengjøringsmiddel som ikke inneholder skuremiddel og fargestoffer. Unngå så langt det er mulig at flekkene tørker inn. Ved gjenstridige flekker kan det anbefales å bruke en varm oppløsning av grønnsåpe med en myk neglbørste eller oppvaskkost. Såperestene kan deretter vaskes vekk med lunkent vann og tørkes med et pusseskinn. Det er dessverre ikke alltid mulig å fjerne flekker som har fått lov til å tørke inn over en lengre periode.

Vedlikehold av matte malte dører

Til den daglige rengjøringen holder det med en alminnelig klut eller et pusseskinn og lunkent vann. Det kan anbefales å tørke etterpå med en klut for å unngå striper på dørene. Til den litt grundigere rengjøringen anbefaler vi en mild såpeoppløsning eller såpeflak, men IKKE svovelholdige midler. Også her bør du tørke av med en tørr klut til slutt.

Vedlikehold av folie- og malte høyglansdører

Til den daglige rengjøringen anbefaler vi bare å tørke av høyglansoverflatene med en mikrofiberklut. Det er ofte helt tilstrekkelig. Til mer gjenstridige flekker kan vi anbefale en godt oppvridd mikrofiberklut tilsatt litt oppvaskmiddel. Tørk av overflaten etterpå med en tørr klut for å unngå striper og skjolder. Det må aldri brukes slipende rengjøringsmidler som stålull, skurepulver, nylonsvamper og lignende, da det vil lage riper i den blanke overflaten. Ved normal bruk av høyglansfronter kan det forekomme små riper i overflaten, men disse blir minimert ved å bruke veiledningen ovenfor.

Vedlikehold av melamin- og laminatdører

Den daglige rengjøringen utføres lett med en oppvridd klut og lunkent såpevann. Det må aldri brukes skurepulver eller annet slipende rengjøringsmiddel. Til gjenstridige flekker som er vanskelige å få vekk, kan man prøve å bruke en oppløsning av vann og klorin – men sørg her for å tørke grundig av og lufte svært godt, ettersom ikke alle materialer tåler berøring med denne typen rengjøringsmidler. Trenger laminat- eller melamindørene en oppfriskning, kan du med fordel bestille vårt servicesett. Det vil få dørene til å fremstå som nye igjen.

Vedlikehold av skap og andre melaminoverflater:

Du kan rengjøre skap og andre melaminoverflater med lunkent såpevann og en oppvridd klut. Bruk aldri skurepulver eller andre slipende rengjøringsmidler. Hvis det er flekker som ikke umiddelbart lar seg fjerne, kan du bruke en mild oppløsning av klorin og vann. Sørg for å tørke grundig av og lufte godt ut etterpå.

Vedlikehold av toppbeslag og hengsler

Våre toppbeslag og hengsler krever ingen former for vedlikehold. På sikt kan det imidlertid anbefales å etterjustere hengslene og toppbeslagene, da de kan gi sig litt ved bruk. Etter litt justering sitter alle fronter igjen korrekt.

Vedlikehold av tråd- og ståldeler

Med litt lunkent vann eller en lett klorinoppløsning er det enkelt å rengjøre våre tråd- og ståldeler. Det bør imidlertid aldri brukes skurepulver eller andre slipemidler, ettersom dette kan skade overflaten. Kulelagre, rullehjul og skuffeskinner krever bare alminnelig rengjøring. Ikke noe annet vedlikehold er nødvendig. Føler du allikevel at det trenger å smøres, må du bare bruke syrefrie smøremidler, og det må holdes på et absolutt minimum, slik at det ikke drypper fra rulleskinner og ned i skuffene, på gulvet eller klærne osv. da dette vil ta skade.

Vedlikehold av stålvasker

Stålvasken bliver skinnende flott ved bruk av helt alminnelige rengjøringsmidler og en oppvridd klut eller en børste. Har det oppstått misfarging eller gjenstridige flekker, kan du her bruke skurepulver eller et tilsvarende produkt. I de fleste dagligvarebutikker får man kjøpt forskjellige typer pleiemidler og spesialprodukter, som kan få vasken til å fremstå som ny.

Vedlikehold av standard benkeplater i laminat

Den daglige rengjøringen og vedlikeholdet av benkeplater i laminat kan utføres med en klut og lunkent såpevann. Du må ikke bruke skurepulver og andre slipende midler, da det vil lage riper i den laminerte benkeplatens overflate. Hvis det oppstår gjenstridige flekker som ikke kan fjernes med den alminnelige rengjøringen, anbefaler vi vann og klorin. Her er det viktig å sørge for god utlufting og å tørke platene grundig, slik at øvrige produkter ikke tar skade ved berøring av dette. Trenger platen en oppfriskning, kan du med fordel bestille vårt servicesett. Det vil få benkeplaten til å fremstå som ny igjen.

Vedlikehold av blanke servanter

Våre blanke servanter tåler de alminnelige kjemikaliene som brukes på badet, men du bør likevel sørge for å fjerne flekker med det samme. Den daglige rengjøringen utføres lett med vann, klut og alminnelige rengjøringsmidler. Kalkavleiringer kan fjernes med alminnelige avkalkingsmidler, f.eks. eddiksyre. Du må aldri bruke skurepulver eller kaustiske midler, f.eks. avløpsrens, verken til servant eller avløp, da det kan skade overflaten på servanten.

Vedlikehold av matte servanter

Våre matte servanter tåler de alminnelige kjemikaliene som brukes på badet, men du bør likevel sørge for å fjerne flekker med det samme. Den daglige rengjøringen utføres lett med vann, klut og alminnelige rengjøringsmidler. Kalkavleiringer kan fjernes med alminnelige avkalkingsmidler, f.eks. eddiksyre. Skurepulver kan brukes på matte overflater med stor forsiktighet, men bruk aldri kaustiske midler, f.eks. avløpsrens, verken til servant eller avløp, da det kan skade overflaten på servanten.