Naturlig ventilasjon

I Bjerregaardsgate Boligselskap har vi naturlig ventilasjon. Anbefalingen fra styret er at man har lufteluker åpne i vinduer/ vinduer kan åpnes og settes i luftestilling samt at luftekanalene/luker er åpne i leiligheten. Disse skal ikke dekkes til av mekaniske vifter, tettes eller males over e.l. Det er også en større luke mellom dør og karm inn til bad slik at ny luft skal slippe inn, det anbefales ved utskiftning av dør til baderom at denne luken opprettholdes, eventuelt med tilsvarende løsning som er godkjent iht. gjeldene byggetekniske forskrifter.

Eksempel på lufteluker i leilighet:

1 på kjøkken mot gang, 1 i gang, 1 på bad og 1 i forstue (kan variere mtp. leilighetstype).

Funksjonskrav: Ren luft skal slippe inn og brukt luft ut av bygget.

Hva skal gjøres? Kontroller at ventiler som skal være åpne ikke er lukket eller tettet igjen. Friskluftsventiler i yttervegg åpnes og tilgjengelige rister rengjøres med trykkluft eller støvsuger. Avtrekkskanaler inspiser for smuss. Kontroller at vinduet kan åpnes og settes i luftestilling.

Hvor ofte? Hver vår og høst.

Feilretting: Nødvendige utskiftninger/reparasjoner utføres kontinuerlig. Kanalrens utføres om nødvendig. For at vinduene skal fungere, må hengsler, lukke- og låsemekanismer være i orden.

Litt mer informasjon om naturlig ventilasjon følger under:

luft2

 

Ved naturlig ventilasjon er det oppdriftskrefter og vind som sørger for at lufta skiftes ut. Oppdriftskraften oppstår på grunn av at varm luft har lavere tetthet enn kald luft, det vil si at en kubikkmeter varm luft er lettere enn en kubikkmeter kald luft. Varm luft inne i en bygning vil derfor presse mot taket og øvre del av vegger, mens kald uteluft vil presse utenfra mot veggene i den nedre del av bygningen. Dersom det er åpninger opp og nede vil den strømme gjennom bygningen. Jo større temperaturdifferanse det er mellom inne og ute, jo kraftigere luftstrøm. Trykkforskjellen blir også større jo høyere bygningen er. Oppdriftsventilasjon kalles ofte for skorsteinseffekt fordi det er tilsvarende det som skjer i en skorstein når vi fyrer. Kraften er forholdsvis svak, og fordi kraften avtar med minkende temperaturdifferanse mellom ute og inne, så vil denne ventilasjonen virke dårlig om sommeren når temperaturforskjellen mellom inne og ute er liten.

naturlig ventilasjon

 

Kilde:

http://www.naaf.no/se/subsites/drift-og-helse/tekniskelosninger/ventilasjon/naturlig-ventilasjon/