Oppussing

Ved oppussing av bad, flytte kjøkken inn i forstuen, bytte av vinduer osv skal det settes opp en søknad (pr. epost er ok) med følgende opplysninger til styret: Hva skal gjøres og hvem skal utføre arbeidet. Viktig at avfallshåndtering blir tatt hånd om (skal IKKE plasseres i søppelrommet, ute i bakgården eller i kjellergangene) og at naboer ikke forstyrres utover tidspunkter beskrevet i husordensreglene.

Radiatorer er beboers ansvar i følge vedtektene. Kostnad med utskiftning eller reparasjon må da dekkes av beboer. Arbeidet er heller ikke søknadspliktig til styret, men ønsker at vi får beskjed når dette skal gjøres og anbefalles at det gjøres utenom fyring sesong.